Statens servicecenter driver digitalisering med införandet av Peppol

Peppol

Flera av Statens servicecenters kundmyndigheter använder redan Peppol i stor skala.

Som Swish för myndigheternas fakturor. Nu rullar Statens service­center ut Peppol till sina kundmyndigheter.

– Att fakturera via Peppol är enkelt. Allt du behöver är ett Peppol-id, sedan fungerar det ungefär som när du swishar över pengar till någon. Du behöver inte veta vad mottagaren har för bank. Fakturan hittar fram via Peppolnätverket, berättar Thomas Malmgren, projektledare för utrullningen av Peppol.

Mindre administration

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp. Peppolnätverket är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Tidigare har Statens servicecenter använt sig av Svefaktura för att skicka digitala fakturor, en tjänst som krävt mycket mer administrativ handpåläggning. Med Peppol blir det lättare att hantera kundregister och mindre administration.

– Det är en enkel digital hantering och stort kliv bort från att skicka pappersfakturor.

Driver på digitalisering

Tidigare har kundmyndigheterna kunnat ta emot fakturor via Peppol, men inte kunnat skicka ut egna. Att Statens servicecenter nu rullar ut den här tjänsten är efterlängtat av flera myndigheter, medan andra inte känt till den särskilt väl.

– När vi nu hjälper våra kundmyndigheter att ansluta sig till Peppol, driver vi på den digitala utvecklingen, säger Thomas Malmgren.

Hittills har 24 kundmyndigheter fått tillgång till tjänsten, men under året kommer siffran att bli minst 59 myndigheter då utrullningen i första hand omfattar de som är anslutna till Statens servicecenters operatörstjänst.

Nöjda kundmyndigheter

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, är en av de myndigheter som är nöjda med införandet.

– Vi har sett en kraftig övergång till e-fakturor sedan vi fick möjlighet att skicka Peppolfakturor via Peppol, säger Magnus Johansson, strateg inom digitala tjänster på DIGG.

Han berättar att DIGG är mycket nöjda med dialogen mellan myndigheterna och det arbete som Statens servicecenter utfört med att förbereda de tjänster DIGG nyttjar för att kunna skicka fakturor via Peppol.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Statens servicecenter kunna fortsätta samarbeta för att samtliga statliga myndigheter under Statens servicecenter ska kunna nyttja Peppol fullt ut för både e-fakturering och e-handel.

Framtidsscenario kan ge stora besparingar

I dagsläget kan myndigheter nu skicka digitala Peppolfakturor till andra myndigheter, företag och organisationer. Nästa steg i den digitala fakturahanteringen är se över möjligheterna att skicka digitala fakturor även till privatpersoner. Med en sådan lösning skulle till exempel Skatteverket kunna skicka fakturor till din privata digitala brevlåda, som exempelvis Kivra.

– Idag skickas det ut en mängd pappersfakturor. Skulle en sådan digital lösning bli möjlig, skulle det innebära enorma besparingar, säger Thomas Malmgren.

Senast uppdaterad: 2021-05-04