Statens servicecenter ska etablera 28 nya servicekontor

Statens servicecenter

Regeringen har gett i uppdrag till Statens servicecenter att etablera 28 nya servicekontor. Uppdraget är en tydlig politisk prioritering att öka den statliga närvaron ute i landet genom en fortsatt utbyggnad av den statliga lokala servicen.

Åsa Lindh

Åsa Lindh, generaldirektör

Regeringsuppdraget omfattar totalt 28 nya service­kontor. Statens servicecenter ska i höst delredovisa uppdraget till Regeringskansliet. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 23 februari 2024.

– Regeringsuppdraget är en mycket tydlig politisk signal till oss att fortsätta bygga vidare på servicekontorsreformen. Syftet med reformen är hålla ihop samhället och stärka medborgarnas förtroende för staten genom ökad statlig lokal närvaro, säger Åsa Lindh, generaldirektör på Statens servicecenter.

Kontoren etableras under 2021–2023

Regeringsuppdraget kommer att genomföras i ett flerårigt program för att hålla samman de etableringsprojekt som behöver genomföras för vart och ett av de nya kontoren.

Kontorsetableringarna är uppdelade i två huvudsakliga faser. Den första fasen omfattar 13 servicekontor under 2021–2022 och den andra fasen 15 kontor under 2022–2023.

Ett nytt servicekontor etableras i en arbetsprocess med tydligt utarbetade delmoment. I de första stegen görs behovsanalyser och kravspecifikationer för varje kontor. I nästa steg påbörjas sökning och val av lämpliga lokaler. Därefter följer bland annat eventuella ombyggnationer och installation av utrustning och möbler innan kontoret är klart för att invigas och tas i bruk.

Regeringens pressmeddelande (extern webbplats)

Regeringen uppdrar åt Statens servicecenter att öppna minst 28 nya servicekontor. Myndigheten ska öppna ett servicekontor i följande kommuner: Askersund, Boden, Borgholm, Eskilstuna, Filipstad, Finspång, Helsingborg, Jönköping, Laholm, Linköping, Lysekil, Nordmaling, Norrköping, Nynäshamn, Stenungsund, Södertälje, Sölvesborg, Tingsryd, Uppsala, Växjö, Ånge, Åre och Östhammar.

Myndigheten ska även öppna ytterligare fem till sex kontor i Stockholms, Göteborgs och Malmös storstadsområden.

Kontoren i Eskilstuna, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Växjö samt minst ett kontor i vardera storstadsområde ska öppna i – eller i direkt anslutning till – ett socialt utsatt område.

Senast uppdaterad: 2021-05-27