Fortsatt högt besöksbetyg till servicekontoren

Den senaste kundundersökningen visar att besökare på service­kontor över hela landet är fortsatt nöjda med såväl bemötande, service och svarstid. NKI-resultat uppgick till 93 på skalan 0 till 100.

Oavsett servicekontorets storlek och geografisk placering anser nästan samtliga besökare att de fick ett bra bemötande, svar inom rimlig tid samt den hjälp de behövde.

  • 96 procent fick ett bra bemötande
  • 97 procent fick den hjälp de behövde
  • 95 procent fick svar inom rimlig tid

Besökarna har flest ärenden som berör Skatteverket följt av Försäkrings­­kassan. På mindre kontor är det något vanligare med frågor eller ärenden till Försäk­ringskassan eller Arbets­för­medlingen än på medelstora och stora kontor.

Besökarna uppmuntras att använda digitala verktyg

Det finns flera olika anledningar till varför allmänheten väljer att gå till Statens servicecenters servicekontor. Alla är inte vana att använda digitala tjänster. Många föredrar personlig service, att träffa en servicehandläggare som kan ge svar, förklara och hjälpa till med frågor som berör flera myndigheter.

Undersökningen genomfördes under två veckor i juni och genererade en representativ svarsfrekvens, om än färre svar än vanligt, vilket kan hänga ihop med högsommar­värmen under samma period.

– Självklart påverkar pandemin viljan att medverka, men denna gång kan även det vackra vädret ha bidragit till att vissa besökare inte prioriterade att stanna kvar på service­kontoret för att svara på frågor, säger Paul Larsson, chef för division medborgar­service på Statens servicecenter.

Svarsfrekvensen kan också ha påverk­ats av att man använde en digital enkät istället för en pappersenkät. Många besökare är ovana vid digitala verktyg samtidigt som myndighetstjänster idag till stor del är digitala. Servicekontoren arbetar därför kontinuerligt med att stärka besökarnas digitala kunskaper.

– Resultatet är färskt för oss och därför ska vi nu utvärdera och finputsa för att kunna få ett högre deltagande nästa gång. Besökarnas upplevelse av vår service är oerhört viktig för oss och för våra samverkansmyndigheter, avslutar Paul Larsson.

 

Statens servicecenter genomför åter­kommande kundundersökningar på servicekontoren. Resultatet innefattar en avvägd geografisk och storleksmässig spridning av servicekontor över hela landet

Det representativa resultatet från undersökningen bygger på 644 digitala enkätsvar. Enkäten kunde besvaras på flera språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Kundundersökningen genomfördes den 7–18 juni. Tidigare under­sökningar har främst genomförts i mars och oktober och innan coronapandemin bröt ut genererat svars­frekvenser på över 3500 svar.

Om NKI

NKI – Nöjd Kund Index är ett vedertaget mått på en sammanvägd nöjdhet hos en verksamhets intressenter och målgrupper.

Läs mer hos undersökningsföretaget Origo

Senast uppdaterad: 2022-10-18