På väg mot 150 servicekontor – här är tidplanen

Bild

Tidigare i år invigdes ett nytt servicekontor i Ulricehamn. År 2023 kommer det att finnas drygt 150 servicekontor i 125 kommuner över hela landet. Foto: Björn Larsson Rosvall

Fler kommuner får förstärkt statlig service när 28 nya servicekontor öppnas fram till 2024. Den första delrapporten lämnas nu till regeringen med en preliminär tidplan för de första 14 kontoren som öppnas under 2022.

– När Statens servicecenter tog över servicekontorsverksamheten i juni 2019 fanns det 113 servicekontor i knappt 100 kommuner. År 2023 förväntas det finnas nästan 150 servicekontor i cirka 125 kommuner. Det innebär en väsentlig utbyggnad av den statliga serviceorganisationen, säger Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh.

Etableras i två faser under 2022–2023

Enligt regeringsbeslutet den 26 maj i år kommer minst 28 nya servicekontor att öppnas fram till februari 2024. Statens servicecenter har nu lämnat in den första del­redovisningen av uppdraget.

I den första fasen ingår kontor i följande kommuner:

 • Boden
 • Borgholm
 • Filipstad
 • Finspång
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Laholm
 • Linköping
 • Malmö
 • Nynäshamn
 • Stockholm
 • Sölvesborg
 • Uppsala
 • Åre

I delredovisningen finns en preliminär tidplan för när kontoren förväntas att öppna under 2022 och information om vilka kontor som ska öppna i socialt utsatta områden.

Den andra fasen omfattar 14 nya servicekontor på orterna:

Askersund, Eskilstuna, Järfälla, Jönköping, Lysekil, Nordmaling, Norrköping, Sollentuna, Stenungssund, Södertälje, Tingsryd, Växjö, Ånge och Östhammar.

En preliminär tidplan för de kontor som ska etableras i fas två, samt vilka av dessa som ska öppnas i socialt utsatta områden, kommer att presenteras vid nästa delredovisning i januari 2022.

Kraftig förstärkning av servicekontorsnätet

Åsa Lindh, generaldirektör

Åsa Lindh, generaldirektör Statens servicecenter

– Regeringsuppdraget för med sig en kraftig förstärkning av det statliga service­kontors­nätet och kommer förbättra tillgängligheten till statlig service, säger Åsa Lindh.

Från den 1 juni 2019 driver Statens servicecenter de statliga servicekontoren dit privatpersoner och företagare kan vända sig för att få information och service kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 23 februari 2024.

Läs mer:

Regeringsuppdrag att öppna nya servicekontor - delredovisning 1 , 289 kB.

Statens servicecenter ska etablera 28 nya servicekontor


Senast uppdaterad: 2022-03-10