Civilministern besökte servicekontoret i Örebro

,Bild på Astrid Jansson. Lena Micko, Raili Strömberg och John Johansson.

Astrid Jansson, enhetschef på Örebro kommuns servicecenter, civilminister Lena Micko, kontorsområdeschef Raili Strömberg och John Johansson kommunstyrelsens ordförande i Örebros rådhus.

I slutet av april 2022 flyttar Statens servicecenters servicekontor och Örebro kommuns servicecenter ihop. Den 27 oktober gjorde civilminister Lena Micko ett besök på servicekontoret på Slottsgatan för att informera sig om samarbetet.

– Det finns många fördelar när stat och kommun samarbetar för att utveckla den lokala medborgarservicen. Att finnas på samma plats i framtiden kommer underlätta samverkan mellan Statens servicecenter och Örebro kommun, samtidigt som det blir enklare att driva en serviceverksamhet med fokus på medborgaren, säger civilminister Lena Micko.

Syftet var att Lena Micko vill informera sig om det pågående projektet och om den samlade statliga och kommunala samhällsservicen som planeras vid ihopflyttningen. Samtalen handlade i stora drag om samlokaliseringen av lokal service.

Lena Micko fortsatte sedan till Rådhuset där kommunen tillsammans med Statens servicecenter informerade om projektet.

– Det var ett väldigt givande besök som är mycket uppskattat bland våra medarbetare. Lena Micko var genuint intresserad och lyhörd för samarbetet om stärkt medborgarservice i Örebro, säger kontorsområdeschef Raili Strömberg.

Den 7 juni tecknade Statens servicecenter ett hyresavtal för en gemensam lokal i stadsbibliotekets tidigare lokaler på Näbbtorgsgatan 12 vid Olof Palmes torg.

Relaterad läsning

Lokal klar för samlad service från stat och kommun i Örebro

Senast uppdaterad: 2021-10-28