Anna Palmgren – ledare
för digitalt engagemang
– modererar Samverkansdagen

Moderator på Samverkansdagen 2018 är Anna Palmgren. Hon arbetar med digital transformation på Arbetsförmedlingen och beskriver sig själv som en engagerad ledare med målet att bygga upp en digital arbetsförmedling.

Porträttfoto på Anna Palmgren.

Anna Palmgren. Foto: Camilla Veide.

Anna Palmgren är sektionschef på Arbetsförmedlingens sektion Digitalt engagemang.

– På Arbetsförmedlingen tror vi att digital kompetens är en viktig nyckel för att vara attraktiv arbetstagare och arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad, och för att överhuvudtaget hänga med
i samhällsutvecklingen, säger Anna Palmgren.

Anna menar att digitalt engagemang behövs för att få en myndighet att gå från att vara lokalt störst, till digitalt först.

Öka den digitala kompetensen

– För att öka den digitala kompetensen hos alla på vår myndighet och bättre kunna hjälpa våra kunder att bli mer digitala, satsar vi på digitalt engagemang, säger Anna Palmgren.

– Digitalt engagemang kan handla om att paketera och sprida kunskap, att inspirera och engagera människor till att våga testa nya saker inom det digitala och digitaliseringen i alla dess former, säger Anna.

Under Samverkansdagen kommer Anna Palmgren att berätta mer om det digitala engagemanget och även leda oss genom ett fullspäckat program med tonvikt på samverkan och standardisering.

Senast uppdaterad: 2019-06-03