Arbetsmiljöverket är ny kund hos Statens servicecenter

Arbetsmiljöverket har tecknat överenskommelse med Statens servicecenter avseende lönetjänster.

Överenskommelsen omfattar lönetjänsten som beräknas gå i drift i maj 2019. Kundansvarig är Maria Lennström Petersson.

Statens servicecenter välkomnar Arbetsmiljöverket som ny kund.

Senast uppdaterad: 2019-09-18