Digitalisering bidrar till ökad effektivitet hos de nordiska statliga servicecentren

Representant från Palkeet framför Powerpoint-presentation som visar på olika slags arbetssätt och verktyg.

Mikael Mantila, avdelningschef inom det finska statliga servicecentret, Palkeet, visar på olika arbetssätt och verktyg för att arbeta med robotteknik. Foto: Statens servicecenter.

Artificiell intelligens, chatbots och robotics; många spännande frågor diskuterades när de nordiska statliga servicecentren träffades under två dagar för att utbyta erfarenheter, inbjudna av det isländska statliga servicentret Fjársýsla ríkisins.

Många frågor är gemensamma för de nordiska servicecentren. Alla brottas med frågor kring standardisering – även de andra nordiska servicecentren arbetar för att få bort särarter för att öka både kvaliteten och effektiviteteten med målet att skapa en standarduppsättning av tjänsterna för alla kunder. Statens servicecenter har det senaste året pratat mycket om att bli bättre på tjänstedesign och kunddriven tjänsteutveckling, en fråga som representanter från det statliga servicecentret i Danmark tog upp. I stället för att låta kunder testa nya tjänster genom att vara piloter, låter de kunden vara med från början, för att utveckla tjänsten.

Ta tillvara på erfarenheter

De statliga servicecentren i Norge, Finland och Danmark har kommit längre än oss i att nyttja digitaliseringens möjligheter för att öka effektiviteten, men också i att göra kundupplevelsen bättre. Artificiell intelligens och chatbots används i Norge för att bland annat förbättra tillgängligheten i deras kundtjänst. De har också kombinerat artificiell intelligens och chatbot i en mobilapplikation så att alla anställda på ett enkelt sätt kan göra sina reseräkningar, registrera tidrapporter och attestera fakturor på vägen till eller från arbetet. Det statliga servicentret i Danmark har tagit robottekniken ytterligare ett steg och skapat en plattform för andra myndigheter att nyttja.

– Vi lär av varandra och tar tillvara våra nordiska kollegors erfarenheter och utvecklingsinitiativ, säger Mattias Åsander, divisionschef myndighetsservice på Statens servicecenter.

Inbjudan från de andra servicecentren

De andra nordiska länderna har haft statliga servicecenter längre än i Sverige, dessutom finansieras utveckling av nya tjänster och nya arbetssätt av statsbudgeten i respektive land och belastar därmed inte avgifterna till kunderna. Det är ett par av anledningarna till att de kommit längre än Sverige när det gäller att digitalisera tjänster, erfarenheter som de är generösa att dela med sig av. Att kunna dra lärdom och rent av kopiera redan färdigutvecklade produkter ger besparing till Statens servicecenters kunder och i förlängningen den svenska statsförvaltningen.

– Vi har fått inbjudan att sända medarbetare till finska servicecentret Palkeet för att lära oss mer om robotteknik, även om vi själva startat så smått finns det mycket att lära. Samarbetet främjas av att vi alla har samma mål om en kostnadseffektiv statsförvaltning samtidigt som vi inte är konkurrenter, avslutar Mattias Åsander.

Samverkansforum

Nordic Shared Service Centre Forum är ett samverkansforum för de statliga servicecentren i Norden. Det startades för fem år sedan på initiativ av Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson och den första träffen skedde i Sverige. Sedan dess har generaldirektörerna från respektive servicecenter tillsammans med ansvariga för produktionen träffats en gång per år hos något av de nordiska servicecentren. Nu har det gått ett varv och nästa år kommer Statens servicecenter åter stå som värd.

Senast uppdaterad: 2019-03-12