Digitalt bokslut – en framgångsfaktor hos
Tillväxtverket

Blankett från dator. Foto: Mostphotos.

Foto: Mostphotos.

Tillväxtverket har under året testat Statens servicecenters arbetssätt för digitala bokslut. Ett arbetssätt som medför ökad kontroll, med överblick i realtid samt mer tid för analys.

Nils Stenmark. Foto: Monica Nielsen, Tillväxtverket.

Nils Stenmark. Foto: Monica Nielsen, Tillväxtverket.

Nils Stenmark är Tillväxtverkets redovisningschef sedan hösten 2017. Han har bred erfarenhet inom det ekonomiska området. Ett av hans första uppdrag på Tillväxtverket var att digitalisera bokslutet och första steget var att se över riktlinjer och processer beträffande redovisningsarbetet. Tillväxtverket har valt att tidigarelägga revisionen av årsbokslutet.

– Hela hösten 2017 arbetade vi med att sätta ramverket för redovisningsprocesserna och se över hur vi tillsammans med Statens servicecenter och med hjälp av systemstödet Adra balancer kunde snabba upp och effektivisera bokslutsarbetet. Vi var väldigt nöjda med systemstödet Adra balancer då det var mycket självinstruerande och gick snabbt att implementera, säger Nils Stenmark.

Tidsbesparing

Bland de främsta fördelarna med digitalt bokslut är att vi slipper alla pärmar och alla dokument där vi fysiskt måste leta upp specifika dokument för att få dem attesterade eller utbytta, menar Nils. Alla som arbetat med bokslut känner säkert igen sig i den beskrivningen.

– Det ligger en tidsbesparing i digital dokumentation. Tid som vi i stället kan använda till att leverera ett kvalitetssäkrat bokslut till verksamheten och revisorerna. Dessutom skapas det mer tid för analys och överblick. Ett betydligt bättre sätt att använda tiden. Arbetssättet fungerar även väldigt bra för organisationer som sitter på flera orter och upprättar ett gemensamt bokslut.

Vill du göra som Tillväxtverket?

Vill du veta mer om hur Statens servicecenter kan arbeta tillsammans med dig för att effektivisera bokslutsprocessen? Hör av dig till din kontaktperson på taktisk nivå. Om du ännu inte är kund, kontakta marknadschef Charlotte Johansson Ahlström.

E-post
charlotte.johansson-ahlstrom@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2019-03-12