Digitalt utvecklingsprogram effektiviserar myndigheternas e-handel

Bild på Maria Strömqvist och Carolina Kårén.

Myndigheter får hjälp att effektivisera e-handeln av Maria Strömqvist och Carolina Kårén som håller i det digitala utvecklingsprogrammet.

Nu startar Statens servicecenter ett digitalt utvecklingsprogram som ska hjälpa myndighetens kunder att effektivisera sina inköp inom e-handel.

– Vi vill ge deltagarna konkreta råd och stöd i hur man kan utveckla och förbättra myndigheters inköpsprocesser. Intresset för programmet har varit stort, säger projektledare Carolina Kårén.

Innehåll styrs av deltagarnas behov

Flera kundmyndigheter har efterfrågat kunskap och vägledning inom e-handelsområdet. Programmet kommer att innehålla fyra huvudområden: mål och strategi, problemlösning och verktyg, uppföljning och stöd och ett avslut med planerat nästa steg.

– Vår ambition är att kunna inspirera. Vi vill också att e-handelsarbetet får ett tydligare internt fokus på respektive myndighet och att det därigenom också effektiviseras. Innehållet i de fyra huvudområdena kommer att styras och anpassas till de behov som finns hos deltagarna.

Programstart i mars

Programmet drar igång den 25 mars och pågår till november 2021. I tidplanen ingår fem träffar med fokus på de olika huvudområdena. Däremellan bjuds kundmyndigheterna in till olika workshops där efterfrågade teman tas upp.

Deltagarna börjar med att sätta upp vilka mål som man vill uppnå för den egna myndigheten under programtiden. Därefter arbetar man fram vilka förutsättningar och aktiviteter som krävs för att uppnå målen.

– Merparten av jobbet kommer att ligga på de deltagande myndigheterna. Vår roll kommer vara att stötta och att agera problemlösare för de hinder som kommer upp längs vägen, säger Maria Strömqvist, delprojektledare för utvecklingsprogrammet.

Flera myndigheter bidrar med kompetens

Programmet kommer inledningsvis att genomföras digitalt via Skype på grund av coronarestriktioner.

På uppstartsträffen medverkar även representanter från Försäkringskassan, Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten för att dela med sig av sina erfarenheter inom e-handelsområdet

Myndighetsnätverk för e-handel

Under programmets gång får deltagarna möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.

– Möjlighet att nätverka med myndighetskollegor inom samma verksamhetsområde är efterfrågat bland våra kundmyndigheter. På sikt hoppas vi att kunna erbjuda en enkel lösning för nätverkande mellan alla våra kunder inom e-handel, säger Carolina Kårén.

Relaterat

Inbjudan att delta i ett utvecklingsprogram för e-handel

Senast uppdaterad: 2021-03-15