E-handel – en vinst för miljön och klimatet

Det finns fler fördelar med digitaliseringen än bara ökad effektivitet. Ju fler fakturor som Statens servicecenter kan skicka digitalt, desto fler träd får stå kvar i skogen och binda växthusgasen koldioxid.

En gles skog växer ur tät mossa. Solstrålar letar sig fram mellan träden.

Foto: Mostphotos.

Den 1 april nästa år träder den nya lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling i kraft. Det innebär att e-fakturering blir obligatorisk för alla myndigheter och deras leverantörer. Lagändringen kommer med all säkerhet att leda till en minskning av förbrukningen av papper, men vad innebär det egentligen för miljön?

– Det är såklart bra att vi alla hjälps åt med att minska pappersförbrukningen. Ju färre papper som hanteras, desto bättre för miljön, säger Caroline Sjöberg, enhetschef för redovisningsenheten på Naturvårdsverket.

Varje år skickar Statens servicecenter 700 000 leverantörsfakturor och
i dagsläget är 45 procent av dessa e-fakturor. Att 315 000 fakturor skickas digitalt, i stället för på papper, låter kanske inte särskilt märkvärdigt, men det motsvarar ungefär 105 000 träd som absorberar koldioxid. Detta enligt en beräkningsmodell för grönt index, framtaget av NEA – ett nätverk för elektroniska affärer. Det kan också innebära att vi sparar in på utsläpp som är lika stora som en bilresa mellan Kiruna i Sverige till Rom
i Italien.

Flera miljövinster med e-handel

Men det finns flera sätt att minska den manuella pappershanteringen. Förutom e-faktura kan fakturaflödet förstärkas av elektroniska beställningar, så kallad e-handel. E-handel innebär att order, leveranskvitton och fakturor hanteras elektroniskt. Elektroniska beställningar kan exempelvis vara att beställa alltifrån fikabröd till arbetsmaterial via e-handelstjänster och sedan få ett digitalt kvitto i stället för ett papperskvitto.

Förutom klimatvinsten med e-fakturor och e-handel, vad avser förbrukning av papper, tjänar miljön även på den minskade förbrukningen av skrivarbläck respektive toner, färre pärmar och lagringsutrymmen för arkivering, då dessa behöver värmas upp och underhållas, färre transporter för själva pappret samt frakt av de färdiga fakturorna.

Vinsterna går här alltså tydligt hand i hand. Vi sparar både i den samhällsekonomiska plånboken, i och med tidsvinster och säkrare hantering, samtidigt som vi skonar miljön.

Senast uppdaterad: 2021-10-11