Ett gott resultat bygger på samverkan

Presentation av Bugetprocessen för 2018 inför publik.

Mats Karlsson, ekonomikonsult på Statens servicecenter, berättar om bokslutsprocessen. Foto: Statens servicecenter.

Informativ kundträff för fullservicekunder med fokus på bokslut och förordningsförändringar.

Statens servicecenter bjuder in till flera kunskapsintensiva
samverkansforum under året. Två av dessa ägde nyligen rum för ett
30-tal fullservicekunder, där experter från Riksrevisionen och Statens servicecenter lyfte aktuella frågor kring bokslutsprocessen och förordningsförändringar.

Bokslutsprocess

Totalt kommer Statens servicecenter göra över 70 bokslut för 2018, varav de mindre myndigheter utgör 64 bokslut. Många moment, flera aktörer och en skarp deadline, då alla myndigheters årsredovisning ska vara inlämnade till regeringen, gör att tidsplaner och leveranser måste hållas.

Ekonomikonsult från Statens servicecenter, Mats Karlsson, rapporterade resultat från Riksrevisionens granskning av föregående års årsredovisningar. Statens servicecenters kunder har kommit bra ut jämfört de som inte är kunder, men Mats Karlsson pekade på områden där vi genom dialog och tydlighet kan förbättra resultatet ytterligare. Exempel på förbättringsområden är periodiseringar, siffror i resultatredovisningen och information i tilläggsupplysningarna.

Bokslutets siffror ska sedan stämma överens med de siffror som kundmyndigheten räknar på i sin resultatredovisning, alla uppgifter, tabeller och siffror som ingår i den finansiella delen av årsredovisningen måste finnas med även efter att den slutliga produkten "layoutats" av kunden, och det är två exempel som behöver kontrolleras hos kundmyndigheten, berättar Mats Karlsson.

Även Riksrevisionen fanns på plats och berättade om vad de granskar hos Statens servicecenter och hos kundmyndigheten, hur de samverkar med Statens servicecenter men också hur de arbetar internt på Riksrevisionen för att effektivisera revisionens arbete. Det kom många frågor från kunderna som revisionsdirektör Alexandra Popovic besvarade.

Förordningsförändringar

Ekonomikonsult Yvonne Sandfeldt berättade om vilka
förordningsförändringar som påverkar 2018 års årsredovisning och vilka som vi behöver förbereda för att kunna rapportera rätt i 2019 års bokslut. Några förändringar gäller s-koder vilket i sin tur påverkar hur vi ska kontera fakturor. Bland annat datatjänster och kemikalieskatter som kan förekomma hos ett flertal myndigheter. Återigen bygger det på ett viktigt samspel mellan Statens servicecenter och kundmyndigheten.

Eftermiddagen innehöll även ett mingel där kunderna hade möjlighet att tala med sina ekonomikonsulter.

En kund om informationsträffen

Annika Högland, kanslichef, Myndigheten för kulturanalys

Porträtt av Annika Högland.

Annika Högland, kanslichef på Myndigheten för kulturanalys. Foto: Statens servicecenter.

– Jag är här för att ta del av bokslutsinformation inför det bokslut som Statens servicecenter så eminent hjälper oss med. Även om vi kan få information direkt från vår ekonomikonsult så är det bra att få denna information samlat och presenterat. Det är dessutom givande att vi kan ta del av andras myndigheters erfarenheter inom området. Det här är ett mindre forum där det finns möjlighet att bli mer engagerad i diskussioner och att ha en bra dialog, såväl med Statens servicecenter som med andra myndigheter.

Vad är speciellt värdefullt för dig att få veta mer om?

– Regelförändringar som myndigheter behöver beakta inför arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen.

Några reflektioner från dagen?

– Som alltid informativt och ”matnyttigt” att delta i de informationsträffar som Statens servicecenter anordnar och dessutom trevligt!

Senast uppdaterad: 2019-03-12