Få koll på digital mognad – använd DiMiOs

”Första gången jag var för gammal för att förstå det här var när jag var 30 år…”, säger docent Johan Magnusson från Samverkansdagens scen i Stockholm. Jag fastnade för citatet, för
det är egentligen det allting handlar om; förmågan att förstå sin ständigt föränderliga omvärld och hur man bäst anpassar sig för att överleva i digitaliseringens framfart, även om det ibland är smärtsamt!

Johan Magnusson. Foto: Statens servicecenter.

Johan Magnusson. Foto: Statens servicecenter.

Samverkansdagen 2018 närmar sig sitt slut när flitigt anlitade Johan Magnusson ska äntra scenen för att berätta för statsförvaltningspubliken hur vi ska lyckas med en accelererad digitalisering som skapar samhällsnytta. Strax innan hinner Johan träffa Statens servicecenter för ett kort samtal. Med akademisk start inom ekonomistyrning har docent Johan Magnusson fokuserat på att nyfiket ifrågasätta, förstå och förmedla kunskap inom digital utveckling och mognad. Johan Magnusson är verksam vid Swedish Center for Digital Innovation, ett internationellt ledande forskningscentra vid Göteborgs universitet,
i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Umeå universitet. Ett av de många nyttiga budskapen från Johan till myndighetsrepresentanterna var: Enas kring en modell och använd den för att mäta er digitala mognad.

Automatisering och innovation

Digitalisering är inte likställt med standardisering. Det krävs mer. Automatisering och innovation är två grundförutsättningar för att
lyckas med en accelererad digitalisering. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt måste det också finnas en flexibilitet att skruva på standardiserade processer och självklart måste det vara accepterat att organisationer testar och vågar pröva nya sätt för att behålla innovationsförmågan. Automatisering är basen för effektivitetsvinster men vad krävs för att nå en digital mognad? Johan beskriver med målande vardagsexempel hur algoritmer löser mänskliga
behov, hur förväntningar från privatpersoner och företag förändras och hur företag och organisationer måste vara lyhörda, samarbeta över gränser, tänka nytt och våga göra misstag. Innovation betyder risk och stör delvis effektivitet, men vad är alternativet?

Fördel för offentlig sektor

Offentlig sektor satsar miljarder på stora it-investeringar. Dessa måste optimeras genom att de offentliga aktörerna arbetar tillsammans med tjänsteutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Sektorn kan göra skalbara lösningar som i sin tur erbjuder nya möjligheter för andra aktörer. Johan betonar att den stora fördelen för offentlig sektor i jämförelse med den privata är att samarbete kan ske i transparens. Dessutom delas kompetens och den faktiska investeringen. Många
organisationer har ett digitalt arv där flera dyra läxor redan är gjorda och
dessa erfarenheter bör man reflektera kring. Det är viktigt att analysera och få ingångsvärden för att kunna prioritera investeringar och
tjänsteutvecklingsinitiativ.

Digital mognad och verktyget DiMiOs

Swedish Center for Digital Innovation har tagit fram en
forskningsbaserad modell, DiMiOs, för att mäta digital mognad över tid. Namnet står för digital mognad i offentlig sektor. Flera offentliga organisationer använder verktyget. DiMiOs ger förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan offentliga organisationer och konkreta rekommendationer för en digitalisering som ger effekt. Det handlar om att få kunskap om frågeställningar knutna till innovationsförmåga, effektivitet och balansering.

– Modellen är gratis och finns tillgänglig på vår webbplats digitalforvaltning.se. Om en organisation vill använda verktyget kostar det 25 000 kronor per år oavsett organisationsstorlek. Alla som är intresserade är välkomna att kontakta oss, säger Johan Magnusson.

Bild: DiMiOS.

Modellen DiMiOS bygger på en positionering av en verksamhets digitala mognad, utifrån två dimensioner. Dimensionen Digital förmåga mäter en organisations förmåga att förstå, fånga och förändra utifrån digitala möjligheter. Dimensionen Digitalt arv mäter om existerande infrastruktur stärker eller hindrar digital handlingskraft. Det finns fyra kategorier att klassificera en organisation i. Källa: Digitalforvaltning.se.

Strukturell utmaning

Johan har tidigare pekat på att det inom statsförvaltningen
finns en styrningsproblematik på nationell nivå då autonoma myndigheter, trots att de är bra på att samverka, hittills inte lyckats optimera gemensamma satsningar, det är helt enkelt inte ett prioriterat uppdrag. Det finns dock ett flertal samverkansinitiativ inom statsförvaltningen som levererat riktigt bra digitala tjänster. Vi pratar kring verksamt.se och efterlevandeguiden.se som exempel på digitala livshändelsebaserade
portal- och tjänstelösningar som helt enkelt förenklar vardagen för individer.

Vi pratar vidare om det räcker med egna samverkansinitiativ och vad kan göras för kunna realisera en nationell digitaliseringsstrategi? Johan berättar att han har stor tilltro till Digitaliseringsmyndigheten.

–Jag vet att de förstår vikten av innovation, samarbete och de har möjlighet att i viss mån påverka styrning genom föreskriftsrätt. Det kommer underlätta samverkan och i förlängningen skapa goda förutsättningar för att
få digitaliseringsfrågor att landa rätt då de är affärskritiska. Det är både stora och små omställningar som krävs i våra kärn- och stödverksamheter. Det måste finnas tid, fokus och resurser att landa dessa delvis nya frågor inom organisationer och för att ställa om. Vi måste komma bort från att vi ska ha kontroll på allting. Det är kontraproduktivt för digitalisering. Vi måste öppna upp och inte tappa i relevans. Vi kan inte ha inställningen kvar att inte göra fel – utan fel ingen innovation. Det måste vara accepterat, även inom offentlig sektor, säger Johan Magnusson.

Det är dags att släppa iväg Johan Magnusson för att ta plats på scenen. Statens servicecenter tackar för ett mycket givande samtal!

Senast uppdaterad: 2019-06-03