Förändringar gällande kundfaktureringen

Från och med 1 januari 2019 ändrar vi kundfaktureringen så att det blir en faktura för lönekunder och en faktura för ekonomikunder (e-handel, redovisning och konsult).

Räknar på fakturor.

Foto: Maskot.

Vi arbetar för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. I dag fakturerar vi preliminära volymer för lönespecifikationer och leverantörsfakturor, vilket gör att vi behöver göra avstämningar två gånger om året av abonnemangen.

Från och med 2019 kommer vi att fakturera faktiska volymer för lönespecifikationer. Vi arbetar också för att göra på samma sätt vad avser leverantörsfakturor.

Kundfaktureringen inom löne- respektive ekonomitjänsten kommer att innehålla

  • fasta och rörliga avgifter
  • timmar för special- och tilläggstjänster samt utlägg/vidarefakturerade kostnader.

Nytt för lönetjänsten 

Avstämningar två gånger per år, där rörliga avgifter baserats på prognostiserade antal lönespecifikationer, ersätts med fakturering av rörliga avgifter utifrån faktiskt antal lönespecifikationer. Leverantörerna av lönesystemen kommer att skicka en fil med antalet lönespecifikationer och utifrån det kommer Statens servicecenter att räkna ut vad det blir för avgift och fakturera utifrån det. Det innebär att det inte blir några avstämningar alls för lönekunder. Till exempel, de lönespecifikationer som går ut för januari, kommer också att faktureras för januari.

Nytt för ekonomitjänsten

För ekonomikunder (e-handel, redovisning och konsult) kommer abonnemangsfakturering att fortsätta med prognostiserade volymer för stycketjänster och två avstämningar under året, medan alla timtjänster kommer att faktureras månatligen utifrån faktisk/nedlagd tid, vilket är nytt från nästa år.

Senast uppdaterad: 2019-03-12