Förbättrad lönetjänst införs
i samverkan med piloter

Arbetet med en förbättrad version av den nuvarande lönetjänsten, med Primula som systemstöd, går framåt och under hösten och vintern 2018, 2019 kommer den förbättrade lönetjänsten att införas för kunder som är anslutna till Statens servicecenter med Primula. Innan dess kommer ett antal pilotmyndigheter att hjälpa till i utvecklingen av tjänsten.

Jämfört med den nuvarande lönetjänsten har den nya versionen en mer omfattande egenrapportering och detta är ett första steg i Statens servicecenters målsättning att tillsammans med kundmyndigheterna arbeta för att utveckla lönetjänsten och därmed minska handläggningstiden och på sikt även kostnaden per lönespecifikation.

Vilka är förändringarna

I den förbättrade lönetjänsten sker rapportering direkt vid källan vilket resulterar i bättre kvalitet. Hantering i flera steg reduceras och det minskar risken för fel eller kompletteringsbehov.

– Tanken med digitalisering är att vi ska minska inflödet av blanketter och manuella underlag och i stället rapportera in uppgifter via Primula webb. Fördelen för kund är att de kan använda webben för i stort sett alla löneunderlag som är lönepåverkande. Kunden slipper då lägga ärenden via Portalen, som är Staten servicecenters webbplats för service- och supportärenden. Det går snabbare och är enklare att rapportera in uppgifter och det rapporteras en gång vid källan, inget dubbelarbete. Det blir också säkrare, Primula har loggar där man kan följa alla ärenden från det att de rapporteras in till dess att utbetalning av lön sker, säger Harriet Trotsman, verksamhetsspecialist inom lön på Statens servicecenter i Östersund.

Det kommer också gå att rapportera bland annat anställningar, avslut av anställning, arvodister, föräldrapenningtillägg och, eller löneväxling direkt i webbapplikationen via formulär. Ett formulär kan likställas med en digital blankett.

Det är även möjligt att skriva ut anställningsbevis eller anställningsbeslut direkt från webbapplikationen i Primula.

Pilotmyndigheter först ut att testa nya lönetjänsten

Under våren och hösten kommer fyra pilotmyndigheter att testa den nya lönetjänsten. Efter en utvärdering av piloterna börjar arbetet med konvertering till tjänsten för redan anslutna kunder under hösten och vintern 2018, 2019.

Statens servicecenter kommer att kontakta respektive kund i god tid innan konverteringen till den förbättrade lönetjänsten.

– Reviderade användarguider för medarbetare och attestansvariga kommer att publiceras på Portalen, säger Harriet Trotsman.

Kontakt


Harriet Trotsman
Verksamhetsspecialist inom lön
Fornamn.Efternamn@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2018-05-21