Förberedelser inför kommande e-arkivtjänst i fokus på FAI:s årliga konferens

I förra veckan samlades arkivarier, chefer med flera roller som arbetar med information på Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings (FAI) årliga konferens. Statens fastighetsverk, en av pilotmyndigheterna i Statens servicecenters uppdrag e-arkiv, gav en uppskattad presentation om hur de förbereder myndigheten för e-arkivering – då digitaliseringen blivit en alltmer viktig fråga på samhällsagendan. Mattias Hammarlund, verksamhetsspecialist i myndighetens uppdrag att ta fram en e-arkivtjänst, och initiativtagare till FAI:s konferens berättar mer.

Lenka Medin och Anna Hallberg-Litzell framför en Powerpointpresentation som handlar om hur de som myndighet förbereder inför en anslutning till e-arkivtjänsten.

Lenka Medin, enhetschef dokumentförvaltning, och Anna Hallberg-Litzell, informationsstrateg, från Statens fastighetsverk, gav tips och råd om hur de som pilotmyndighet i e-arkivprojektet förbereder inför en anslutning till kommande e-arkivtjänst. Foto: Statens servicecenter.

Under två dagar i mitten av oktober arrangerade FAI en konferens där information, från skapande till bevarande, stod i centrum. Konferensen söker engagera flera andra grupper i angränsande professioner som samarbetar kring informationshantering på offentliga myndigheter – inte minst som talare. Det kan exempelvis vara arkitekter, jurister och personer som arbetar med informationssäkerhet.

Mattias Hammarlund är inte bara verksamhetsspecialist i myndighetens uppdrag att ta fram en e-arkivtjänst, utan också en av initiativtagarna till FAI:s konferens.

Mattias Hammarlund.

Mattias Hammarlund, verksamhetsspecialist informationsförsörjning för uppdrag e-arkiv. Foto: Statens servicecenter.

På vilket sätt har du genom ditt arbete på Statens servicecenter bidragit till konferensen?

– Alla frågor kring e-arkivering ställs på sin spets i och med Statens servicecenters uppdrag att utveckla en förvaltningsgemensam tjänst
för e-arkiv. Vi måste exempelvis ta höjd för Riksarkivets kommande krav på
filformat samt tänka utifrån hur vi vill att kunder till Statens servicecenter
ska arbeta med sin information inför e-arkivering.

Genom arbetet inom e-arkivuppdraget engagerade Mattias Hammarlund bland annat Statens fastighetsverk, en av pilotmyndigheterna, som talare på konferensen:

– Lenka Medin, enhetschef dokumentförvaltning, och Anna Hallberg-Litzell, informationsstrateg, höll en mycket uppskattad presentation om hur myndigheten förbereder för e-arkivering i Statens servicecenters e-arkivprojekt.

– Anna och Lenkas föredrag satte verkligen fokus på det som jag och Cia Jarehov (projektledare för uppdrag e-arkiv) brukar understryka, nämligen att; det finns väldigt mycket förberedande arbete en organisation kan göra redan innan de har tillgång till e-arkivtjänsten, avslutar Mattias.

Senast uppdaterad: 2018-10-30