Framtida möjligheter och kundens behov i fokus på Samverkansdagen 2019

Bild

Mattias Åsander, divisionschef myndighetsservice och Mattias Gustavsson, avdelningschef konsultrelaterade tjänster, berättade om hur man kan tidredovisa på ett effektivare sätt.

Frigör tid samtidigt som du får mer gjort var temat på Samverkansdagen 26 september. Representanter från Statens servicecenters kundmyndigheter fick veta mer om hur utveckling av tid­redovisning, e-kvitton och standardisering av tjänster kan spara både tid, pengar och bidra till en enklare administrativ vardag.

Samverkansdagen är vår årliga konferens där vi samlas med nuvarande och framtida kundmyndigheter för nätverkande och kunskapsutbyte. I år var det fjärde gången arrangemanget ägde rum. På plats fanns närmare tvåhundra taktiska kontaktpersoner från olika myndigheter.

Moderator var Mattias Åsander, divisionschef myndighetsservice. Han poängterade vikten av kundfokus och en önskan om fånga upp kundmyndigheternas behov. Med hjälp av verktyget mentimeter kunde deltagarna medverka interaktivt under hela konferensen genom att svara på frågor och få svar på sina funderingar via sina mobiltelefoner.

– Er feedback är direkt avgörande. Vi vill veta vilka tjänster ni tycker att vi ska fokusera på att utveckla, sa Mattias Åsander.

Statens servicecenter har som uppdrag att sänka de administrativa kostnaderna i staten. Genom att utveckla produkter och tjänster som idag stjäl tid kan vi bli effektivare och fokusera på rätt saker.

– Jag tror att många känner igen sig i att tiden ibland inte räcker till. Under dagen fick vi konkreta exempel på hur vi genom utveckling och förbättrade tjänster kan komma åt tidstjuvar. E-kvitton och smidigare tidredovisning kan spara massor med tid och pengar inom statsförvaltningen, liksom att standardisera vissa tjänster, förklarar Mattias Åsander.

Marknadschef Charlotte Johansson-Ahlström presenterade den nya grundtjänsten som Statens servicecenter tagit fram och som nu är under vidareutveckling. Grundtjänsten bygger på en standardisering som gör att vi kan erbjuda en billigare produkt till våra kunder.

Deltagarna fick också veta mer om Statens servicecenters regeringsuppdrag med att ta fram en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst, vilket Mattias Gustavsson, avdelningschef konsultrelaterade tjänster, berättade om.

Under eftermiddagen fick konferensdeltagarna möta beteendevetaren och organisationskonsulten Gunnel Ryner. Hon bidrog till att sprida en positiv energi hos deltagarna i sin föreläsning och workshop som handlade om att bygga vidare på våra styrkor och det som redan är bra.

En av höjdpunkterna under dagen var utdelningen av priset Årets effektiviseringshjälte. I år fick Staffan Gunnarsson vid Göteborgs universitet utmärkelsen. Staffan har i sin roll som projektansvarig och taktisk kontaktperson bidragit till utvecklingen av lönetjänsten Primula.

– Ingen kunglig medalj men ett diplom får du. Men jag tycker du skulle ha kunglig medalj, jag kommer att föreslå det för hovet. Du har gjort ett fantastiskt jobb, sa generaldirektör Thomas Pålsson som delade ut priset.

Mattias Åsander var jättenöjd med dagen och det interaktiva arbetssätt som användes och förklarar att han ser det som ett första litet steg i kunddriven tjänsteutveckling som vi ska fortsätta att förvalta.

– Jag kommer att ge ett uppdrag till division myndighetsservice att sätta igång med utvecklingsprojekten när det gäller tidredovisning och elektroniska kvitton, avslutar Thomas Pålsson.

Senast uppdaterad: 2019-09-27