Gd Thomas Pålsson: "Varmt välkomna!"

Den 1 juni tog Statens servicecenter över ansvaret för landets 113 servicekontor från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. I filmen hälsar generaldirektör Thomas Pålsson alla medborgare och nya medarbetare välkomna till Statens servicecenter!

Senast uppdaterad: 2019-06-03