Karensavdrag ersätter karensdagen

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen i sjukförsäkringen och ersätts av ett karensavdrag. Ändringen syftar till att åstadkomma ett mer rättvist och förutsägbart avdrag i samband med sjukfrånvaro. Det nya regelverket i sjuklönelagen innebär ett för arbetsgivaren nytt sätt att hantera karens under tid med sjuklön.

Kvinna som ligger nedbäddad i säng, framtill i bild syns ett vattenglas.

Foto: Mostphotos.

Centrala parter har nu träffat överenskommelse om
förändringar i de centrala kollektivavtalen i syfte att anpassa dessa till lagändringen.

Detta kommer inte att innebära några förändringar i vår lönetjänst.

Våra systemleverantörer är informerade om den nya lagändringen.

Mer information om karensavdraget finns att läsa på Arbetsgivarverkets webbplats.

Nyhet: Arbetsgivarverket informerar

Senast uppdaterad: 2019-03-12