Leveranssäkerhet utmärker införandet av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst

Bild på Gabriella Jacobson

Gabriella Jacobson projekteder kundtorgstjänsten på Statens servicecenter.

Införandet på servicekontoren av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst kännetecknas av högt tempo och många parallella processer. I februari erbjuder 88 servicekontor denna service.

– Kundtorgstjänsten är ett väldigt viktigt uppdrag. Det här projektet bjuder på spännande arbetsuppgifter och många utmaningar, säger projektledare Gabriella Jacobson.

Många kompetenser samarbetar i projektet

Projektgruppen på Statens servicecenter består av 10 medarbetare som samordnar arbetet mellan Statens servicecenter och Arbetsförmedlingen.

– Det innebär att vi samverkar med Arbetsförmedlingen att ta fram rutinbeskrivning och utbildningsmaterial, håller ihop tidplanen för införandet, stöttar kontorsområdes­cheferna, byter ut Arbetsförmedlingens IT-utrustning på de samlokaliserade kontoren och gör en del ändringar i lokalerna, säger Gabriella Jacobsson.

Arbetsrollerna i gruppen består av IT-projektledare, kommunikatör, lokalförsörjare, verksamhetsutvecklare och projektledare.

I projektledarrollen arbetar Gabriella med både övergripande och strategiska frågor. Hon har också fungerat som bollplank i detaljfrågor för olika aktiviteter på enskilda servicekontor.

– Projektstyrningsarbete handlar om att säkerställa att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen gör rätt saker i rätt tid, säger Gabriella Jacobsson.

– Det är ett viktigt att kraftsamla staten på lokal nivå. Det finns många fördelar att samla många myndighetstjänster under ett och samma tak, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Kundtorgstjänster är ett samlingsbegrepp för olika typer av Arbetsförmedlingens tjänster som inte kräver myndighetsutövning eller stöd från verksamhetssystem, och som kunden själv kan göra via e-tjänster. På ett servicekontor kan kunden till exempel få hjälp med att skriva in sig på Arbetsförmedlingen, aktivitetsrapportera, använda datorer för självservice eller att fylla i blanketter.

En fördel med att de flesta servicekontor nu kan erbjuda delar av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster är att medborgarna kan hantera fler myndighetsärenden vid ett besök, utifrån sin livssituation.

Statens servicecenter har beslutat att införa Arbetsmedlingens kundtorgstjänster på alla servicekontor. Införandet sker successivt under 2020 och 2021. Projektet pågår fram till 31 mars 2022.

Senast uppdaterad: 2021-02-05