”Man vill ju vara uppdaterad
om vad som är på gång”

En summering och axplock från Användardagen den 25 april.

​Avdelningschefen för lönerelaterade tjänster, Hans Tynelius, inledde dagen med att hälsa de omkring 110 deltagarna från myndigheter som är kunder till Statens servicecenter varmt välkomna till årets Användardag.

Hans Tynelius berättade senaste nytt om vår kommande e-arkivtjänst, om våra nya kontor i Sollefteå och Lund och inte minst att Statens servicecenter den 1 januari 2019 får ett breddat uppdrag i och med att ansvaret för de lokala statliga servicekontoren går över till Statens servicecenter.

– Vi har självklart fortsatt fokus på hög produktivitet och effektivitet för att kunna ge kvalitativa leveranser och service till våra kunder, säger Hans Tynelius.

Digitalisering och utveckling

– Vi ser att vår verksamhet får full effekt endast genom att vi samverkar ännu mer och genom smart digitalisering. Vi behöver använda systemens potential bättre – som exempelvis utbyggd egenrapportering i befintliga system, säger Hans Tynelius.

Andra exempel på prioriterade utvecklingsområden är digital utdata, exempelvis digital brevlåda via Mina meddelanden. Prioriterat är också utökade myndighetsövergripande samarbeten, exempelvis digital kvittohantering som är ett samarbete mellan Skatteverket, Statens servicecenter och Ekonomistyrningsverket.

Enklare och säkrare med standardprocesser

Fatima Ben Allel, kundansvarig, berättade om våra standardprocesser som hjälper till att effektivisera, förbättra och gör det lättare att arbeta. Statens servicecenter strävar efter att så mycket som möjligt ska kunna rapporteras direkt i systemen. Det minimerar antalet fel, minskar användandet av pappersblanketter och frigör mer tid.

 – Det ska vara enkelt att göra rätt, säger Fatima Ben Allel.

Förbättrad support via Portalen

Via Portalen, som är den förbättrade webbplatsen för service- och supportärenden, kan man bland annat söka efter information samt följa och uppdatera sina ärenden. Fatima Ben Allel meddelade att det är fortsatt fokus på självservice och ärendehanteringen i Portalen och att det ständigt pågår ett arbete med förbättringar.

På denna programpunkt kom bland annat en del frågor och synpunkter – exempelvis om spårbarhet, leveranstider i Portalen och hur länge ett ärende ligger kvar där. Fatima Ben Allel berättade om våra olika bestämda svarstider utifrån våra leveransöverenskommelser (SLA:er). Vid särskilt komplicerade ärenden finns ingen bestämd tidsram, men som kund ska man få återkoppling om att det kommer ta längre tid än vad som är överenskommet.

Förändringar i regelverk

Ann-Sofie Sjögren, enhetschef, informerade om ändringen gällande arbetsdeklaration på individnivå. Varje arbetsgivare ska från den 1 januari 2019 redovisa per person hur mycket lön och skatteavdrag som har betalats varje månad, i stället för i en klumpsumma varje år. Carina Rystedt, enhetschef, gick igenom de nya övergångsbestämmelserna som gäller sparade semesterdagar och svarade på praktiska frågor från åhörarna.

Om dataskyddsförordningen

En fråga som är mer aktuell än någonsin är dataskyddsförordningen vilket Maria Lennström Petersson, kundansvarig, och Jan Säll, projektledare, berättade om, med fokus på hur vi arbetar med aktuella underleverantörer för att kunna möta upp de krav som den nya lagstiftningen ställer. 

– Även leverantörerna har varit drivande tillsammans med oss för att hitta lösningar som ska passa Statens servicecenters lönetjänster, säger Jan Säll.

Systemstöd – Heroma och Primula

Dagen avslutades med information om systemstöden Heroma och Primula. Deltagarna fick mer information om det lönesystem som är aktuellt för respektive kund. Lönesystemen demonstrerades och kunderna fick information om nya uppdateringar, funktioner och lösningar för respektive system.

Önskemål om förbättringar

Vilka förbättringar vill då kunderna att Statens servicecenter satsar på? Genom en minienkät röstades topp fem fram vilket Hans Tynelius och hans medarbetare tar med sig i fortsatt utvecklingsarbete.

Topp fem från minienkäten:

  • Rapporter
  • Kundservice
  • Dialog
  • Statistik
  • Kommunikation

Kunder om användardagen

Camilla Nelson, personalhandläggare på Statskontoret.

Camilla Nelson

Vad var det som fick dig att anmäla dig till användardagen?
– Jag ville veta mer om programpunkten om de standardiserade processerna och för att få allmän information och senaste nytt gällande Primula. Detta då vi så småningom ska gå över till det systemet.

– En viktig fråga som togs upp i dag från publiken var vilka frågor ska man ta med sin kontaktperson på Statens servicecenter, och vilka tar man via Portalen i form av ett ärende? Knepigt, då mindre frågor behöver man få svar på ganska snabbt.

– Jag ser fram emot resten av dagen. Tidigare har jag endast varit på Samverkansdagarna, sa Camilla.

Annelie Nyström, lönespecialist på Statens institutionsstyrelse

Annelie Nyström

Vad ser du fram emot att få mer information om under dagen?

– Det är de framåtriktade frågorna som är kopplade till förbättringar. Ett exempel på det är Primula. Där har vi behov av att snabbt kunna skapa nya, egna rapporter utifrån systemet.

– Sedan är vi intresserade av ämnet tvingande förändringar på agendan. Vilka dessa förändringar är och hur de ska genomföras. Vi hoppas att dessa görs i samverkan med oss myndigheter och att Statens servicecenter tittar på processerna tillsammans med oss så att vi får stöd i förändringen.

– Det är jättebra att det anordnas kunddagar – man vill ju vara uppdaterad om vad som är på gång, säger Annelie.

Senast uppdaterad: 2018-06-19