Myndigheter får hjälp att effekt­i­visera inköp inom e-handel

Joakim Persson

Joakim Persson, projektledare för Utvecklingsprogram e-handel.

Statens servicecenter startar nu ett utvecklingsprogram för att hjälpa kunder att effektivisera sina inköp inom e-handel. Programmet kommer att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.

Flera kundmyndigheter har efterfrågat kunskap och vägledning inom området och därför har vi nu tagit fram ett utvecklingsprogram. Syftet med programmet är att de deltagande myndigheterna ska få konkreta råd och stöd för att utveckla och förbättra sina inköpsprocesser. Programmet sträcker sig från april till november 2020.

– Vår ambition är att inspirera och motivera myndigheter till att effektivisera e-handelsarbetet. Vi kommer att ge behovsanpassade verktyg och stöd under resans gång, säger projektledaren Joakim Persson.

Projektstart i april

Deltagarna kommer att träffas flera gånger, både fysiskt och via digitala möten. Joakim hoppas att många kunder kommer att anmäla sig och ser fram emot projektstarten i april.

– Vi kan se att det finns ett behov hos många av våra kunder att lära sig mer inom detta område. Intresset är stort, flera myndigheter har uttryckt att man vill delta i utvecklingsprogrammet.

Kunderna kommer att få stöd att ta fram mål och strategier samt konkreta verktyg för att genomföra identifierade förbättringsåtgärder. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas för att summera resultat och erfarenheter.

Flera myndigheter bidrar med kunskap

För att bidra med ytterligare kunskap och inspiration har flera andra myndigheter bjudits in för att dela med sig av kompetens inom respektive områden. Deltagarna kommer att få träffa representanter från Myndigheten för digital förvaltning, Upphandlingsmyndigheten, Försäkringskassan och Kammarkollegiet.

Det blir även en del arbete på egen hand med olika uppdrag och aktiviteter mellan träffarna, berättar Joakim.

– Vi är med och stöttar och inspirerar men myndigheterna måste själva lägga ner lite tid och engagemang för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Tre personer från Statens servicecenter kommer att arbeta med programmet och vara behjälpliga längs vägen. Det kommer också att finnas samarbetsrum där deltagarna kan ställa frågor och utbyta erfarenheter.

– Det är toppen om vi kan hjälpa våra kundmyndigheter att knyta kontakter och lära av varandra. Tillsammans kan vi bidra till att effektivisera statsförvaltningen, avslutar Joakim.

Sista anmälningsdag 14 februari

Anmälningarna till utvecklingsprogrammet börjar komma in, men än finns det tid att anmäla sig då sista anmälningsdag är 14 februari 2020.

Anmälan Utvecklingsprogram e-handel 2020

Senast uppdaterad: 2020-02-04