Nils Stenmark – årets

effektiviseringshjälte 2018

Årets effektiviseringshjälte är Nils Stenmark, Tillväxtverket.

Årets effektiviseringshjälte är Nils Stenmark, Tillväxtverket.

Närmare trehundra personer samlades under årets samverkansdag för att diskutera digitaliseringens möjligheter. Men också hur viktigt det är med samverkan och standardisering för att skapa en effektivare statlig administration. Under dagen applåderade alla Nils Stenmark från Tillväxtverket som blev årets effektiviseringshjälte.

Anna Palmgren.

Anna Palmgren.

Den 27 september 2018 arrangerade vi för tredje gången Samverkansdagen. Det är en dag där vi tillsammans med våra nuvarande och framtida kunder tar ytterligare steg för en effektivare statsförvaltning.

I år fortsatte vi att fokusera på digitaliseringens möjligheter men också på samverkan och standardisering som hör till de viktigaste förutsättningarna för en effektiv statlig administration. Generaldirektör Thomas Pålsson slog fast redan i sin inledning att det är ett arbete som inte går att jämställa med en solodans. Det är oerhört viktigt att det finns ett aktivt deltagande från såväl våra kunders sida som från Statens servicecenter.

Dagens moderator var Anna Palmgren, sektionschef för Digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen. Anna Palmgren höll en inspirerande föreläsning som tog oss med på Arbetsförmedlingens förändringsresa, från att vara "lokalt störst, till att vara digital först". Samtidigt utmålades en värld som i allt större utsträckning innehåller robotar. Men som Anna Palmgren poängterade: Det måste också finnas någon som sköter robotarna.

Dagens seminarier innehöll allt från övergripande strategier till konkreta exempel på hur vi arbetar med förbättringar och tjänsteutveckling.

En av dagens höjdpunkter var utdelningen av priset Årets effektiviseringshjälte gick i år till Tillväxtverket som i samarbete med Statens servicecenter tydligt visat hur ett digitaliseringsprojekt i samverkan kan leda till en effektivisering, ett arbete som vanligtvis är både tidskrävande och kostsamt för den enskilda myndigheten. Årets effektiviseringshjälte är Nils Stenmark, Tillväxtverket.

Artikel om digitala bokslut på Tillväxtverket

Årets effektiviseringshjälte 2018 – juryns motivering

Daniel Antonsson, Digitaliseringsmyndigheten.

Daniel Antonsson.

Digital förnyelse av det offentliga Sverige

Årets panel bestod av Alexandra Popovic, ansvarig revisor och revisionsdirektör vid Riksrevisionen, Nils Stenmark, redovisningschef på Tillväxtverket,  Daniel Antonsson, chef för digital arkitektur på Digitaliseringsmyndigheten samt Mattias Åsander, chef för divisionen myndighetsservice på Statens servicecenter.

Panelen diskuterade bland annat hur vi på bästa sätt ska bidra till en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Utan misstag, ingen innovation

Docenten och forskaren Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, förmedlade sin syn på accelererad digitalisering av offentlig sektor. Johan Magnusson frågade oss om vi var beredda att kliva på det digitala tåget eller om vi inte var mogna ännu. Han lyfte också fram behovet av innovation i verksamheten. Innovation förutsätter slack i verksamheten som tillåter det. Johan Magnusson illustrerade detta med historien om en känd företagsledare som inför en kickoff sa att vi börjar bli för duktiga. Utan misstag, ingen innovation. Som organisation måste man vara tillåtande för att kunna utvecklas.

Generaldirektör Thomas Pålsson fick den tacksamma uppgiften att försöka sammanfatta en oerhört spännande och innehållsrik dag. En dag som innehöll såväl pragmatiskt som filosofiskt innehåll. Sammanfattningen kunde inte bli enklare än:

– Tillsammans tar vi steg mot en effektivare statsförvaltning. Med betoning på tillsammans. 

Senast uppdaterad: 2019-06-03