Portalen – förbättringar i sikte

Ett drygt halvår har gått sedan lanseringen av webbplatsen Portalen – vår digitala mötesplats för serviceärenden. Vi är nöjda med införandet och utvecklar vidare. Här berättar vi om några förbättringar som du som användare har att vänta.

Om Portalen

I filmen får du träffa Malin Olofsson, tf chef på kundservice, som berättar mer om utvecklingen av vår digitala mötesplats för serviceärenden.

Positivt mottagande

Mottagandet av webbplatsen Portalen har i stort varit positiv. Den ses som användarvänlig, självförklarande och det är enkelt att följa sina ärenden, men det finns fortfarande behov av utveckling, berättar Malin Olofsson, tf chef på kundservice på Statens servicecenter:

– Sedan lanseringen är fokus på att förbättra den mer påtagliga upplevelsen som kunderna har i sin kontakt med oss. I det arbetet har responsen från våra kunder varit en viktig del i att fortsätta att utvecklas i en riktning som matchar kundernas förväntningar och behov, med webbplatsen som stöd.

Nya funktioner på väg

Statens servicecenters arbete med förbättringar och korrigeringar sker ständigt och lanseras löpande. Det innebär att du som användare får ta del av förbättringarna mycket snabbare, än om Statens servicecenter skulle paketera dem i ett större versionspaket, med uppgraderingar mer sällan.

Hittills har Statens servicecenter lanserat ett sextiotal korrigeringar och förbättringar sedan lanseringen av Portalen och webbplatsen kommer att fortsätta att utvecklas allt eftersom.

Av de kommande funktioner som Statens servicecenter i dag ser över och arbetar med vill Malin Olofsson särskilt belysa två:

 • Gruppinloggning
  Vi vill kunna erbjuda våra användare möjligheten till gruppinloggning, vilket också varit väldigt efterfrågat av våra användare. Till exempel skulle en HR-avdelning kunna arbeta tillsammans i ett och samma ärende. Lösningen kommer att uppfylla alla krav på informationssäkerhet och spårbarhet som vi ställer på systemet i övrigt.

 • Integrationer
  Vi har ett behov av att fortsätta utveckla våra integrationer i syfte att effektivisera kommunikationen med exempelvis våra kunders och systemleverantörers ärendehanteringssystem. Integrationerna ger oss också möjlighet att i större utsträckning än tidigare automatisera våra arbetsprocesser.

Förbättringsförslag

En del förslag till förbättringar som kommit in från kunder har varit mindre åtgärder. Dessa förslag har Statens servicecenter kunnat hantera inom ramen för det pågående förbättringsarbetet. Andra förslag, som kräver mer utveckling, väntar fortfarande på att genomföras.

Några exempel på de vanligaste önskemålen från kunder som Statens servicecenter också genomfört:

 • Ny färg på bekräftelsemeddelanden
  Inledningsvis visades vår bekräftelse på att ett ärende skapats, i en röd box. Flera användare fick intrycket av att ett fel uppstått vilket vi håller med om. Vi har nu korrigerat färgsättningen till en grön box.

 • Lösningsbeskrivning som försvinner vid återöppning
  Tidigare har Portalen enbart kunnat visa den senaste eller slutliga lösningsbeskrivningen i ett ärende, vid återöppning av ärendet. Det har medfört att det har varit svårt att följa dialogen i det ärende som återöppnats. Sedan den 4 september är samtliga lösningsbeskrivningar synliga i ärendena.

 • Knapptryckning på [Enter] som skapar/skickar formulär
  Det har funnits formulär i Portalen som hanterade knapptryckningar på Enter som en funktion för att skapa/skicka ett ärende. Andra formulär hanterade tangentknappen Enter som radbrytning. Vi har nu åtgärdat detta så att Enter konsekvent fungerar som radbryt i formulär, vilket också förhindrar att information skickas oavsiktligt.


Skärmklipp av webbplatsen Portalen.

Portalens startvy som många av besökarna av webbplatsen möter. Bild: Statens servicecenter.

Andra förbättringar som införandet av Portalen hittills inneburit

 • Självservice via webbplatsens sökfunktion
  Portalen innehåller relevant information och fakta så att kunden i större utsträckning på egen hand kan hitta svar på sina frågor. Att fylla Portalen med mera information är det också det största fokuset framöver.

 • Följa kommunikationen och hanteringen av ärenden
  I Statens servicecenters tidigare system, Kundwebben, gick det inte att se hur ett ärende  fortskred. Först när ärendet var löst publicerades ett svar som blev tillgängligt för kunderna. I Portalen kan kunden följa händelser i sitt ärende och kommunicera med kundservice under tiden som ärendet pågår.

 • Återöppning av tidigare ärenden
  I och med införandet av Portalen är det möjligt att återöppna avslutade ärenden som redan besvarats av Statens servicecenter, där kunden av någon anledning behöver fortsätta att kommunicera i ärendet.

 • Utökad säkerhet
  Säkerhetsfrågor har stått i fokus när Portalen utvecklades. Våra kunder kan lita på att deras ärenden tas om hand på ett säkert sätt och inte kan komma någon annan till del. 
Senast uppdaterad: 2019-03-12