Snabbare betalning av leverantörsfakturor

– Vi måste alla hjälpas åt i den besvärliga situation som vi befinner oss i. Genom att betala våra leverantörsfakturor inom åtta dagar hoppas vi kunna bidra till att företag får in likviditet snabbare, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Riksgälden rekommenderar under rådande pandemi att myndigheterna ska betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag. Detta för att underlätta för många företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronavirusets verkningar. Statens servicecenter har alltså valt att följa Riksgäldens rekommendation.

– Min förhoppning är att fler myndigheter väljer att följa rekommendationen från Riksgälden, säger Thomas Pålsson.

Thomas Pålsson har fattat beslut om att förfallodagen på leverantörsfakturor från utomstatlig verksamhet ska förkortas till åtta dagar. Beslutet gäller från den 3 april och som längst till den 1 oktober.

Senast uppdaterad: 2020-04-08