Statens servicecenters egna tech-kvinnor

Kompetensstarka medarbetare inom teknik, kommunikation och digitalisering är i dag centralt för att kunna leverera smarta och effektiva tjänster. Illustration: Statens servicecenter.

Samhällets snabba digitalisering medför att det ställs allt högre krav på tillgänglighet, delaktighet, användarvänlighet och snabb service. Vi lyfter här några av våra kompetensstarka ”tech‑kvinnor”. De driver och utvecklar viktiga delar av Statens servicecenters verksamhet inom sina respektive specialistområden.

Den snabba digitaliseringen och behovet av utökad mobilitet medför att aktörer i tjänstesektorn snabbt riskerar att hamna långt efter gällande kundupplevelsen, sitt löfte och rätt service. Kan man inte erbjuda smarta, tekniska och intuitiva lösningar blir det också svårare att vara proaktiv gällande nya och utvecklade tjänster.

På Statens servicecenter pågår ett antal utvecklingsarbeten inom bland annat digitalisering, robotisering, systemutveckling och digital kommunikation. Samtliga initiativ med syftet att stärka och utveckla befintliga och nya tjänster – direkt eller indirekt.

Våra tjänster och arbetssätt ska bli snabbare, smidigare, säkrare och bättre. För att säkra en framgångsrik tjänsteproduktion med service som motsvarar våra kunders förväntningar behöver vi drivna medarbetare med  specialistkompetens och rätt kunskap.

I våras listades svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor inom teknik och digitalisering i media. Här lyfter vi några av Statens servicecenters egna ”tech-kvinnor”, som med sin kompetens och drivkraft bidrar till vår tekniska och digitala utvecklingsresa — allt för en effektivare statsförvaltning.

 

Jenny Ericson
teknisk projektledare inom it

Jenny Ericson, Statens servicecenter.

Jenny Ericson arbetar i flera strategiska it-projekt, olika förstudier och tekniska utredningar som myndigheten bedriver och är den viktiga länken mellan verksamheten och it. Majoriteten av dessa projekt är våra viktiga kundanslutningar till Statens servicecenters olika tjänster inom lön, ekonomi och e-handel.

”Som teknisk it-projektledare koordinerar och säkerställer jag att projekten och dess medlemmar har alla förutsättningar för att nå de uppsatta målen. Jag trivs allra bäst i denna funktion – som ”spindeln i nätet” och problemlösare. Här på Statens servicecenter arbetar vi mycket i projekt där flera parter och, eller leverantörer är inblandade och där medlemmarna ofta är olika specialister. Det dagliga arbetet handlar om allt från teknisk detalj eller frågeställning, till avtalsfrågor och strategier. Variationen är både spännande och utmanande!”

 

Åsa Gradén Lundkvist
teknisk projektledare med fokus på robotisering

Åsa Gradén Lundkvist, Statens servicecenter

Åsa Gradén Lundkvist arbetar som teknisk projektledare på it. Det är en bred roll och hon får ofta anledning att fördjupa sig i olika utvecklingsarbeten av teknisk karaktär inom myndigheten. Åsa driver just nu implementationen av Robot Process Automation (RPA) inom våra konsulttjänster.

”Det är otroligt roligt att arbeta med ett helt nytt område där Statens servicecenter är en av de första myndigheterna i Sverige att utvärdera teknologin inom RPA. Även om det är teknikbaserat så är det verksamhetsnära – vilket passar mig. I rätt processer har detta stor potential att både öka effektiviteten och kvaliteten i Statens servicecenters leveranser.”

 

Cia Jarehov
projektledare för den kommande e-arkivtjänsten

Cia Jarehov, Statens servicecenter.

Cia Jarehov arbetar som projektledare för projektet ”Uppdrag e-arkiv” där vi nu utvecklar en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkivering. Enligt tidsplanen ska sju pilotmyndigheter ansluta sig till tjänsten våren 2019 och under hösten 2019 kan övriga myndigheter börja ansluta sig.

"Projektets syfte är att förenkla för myndigheter att e-arkivera och därmed i förlängningen även att göra den offentliga informationen mer tillgänglig för exempelvis medborgare, organisationer och företag. Uppdraget är komplext och spänner över många områden som exempelvis kravanalys, teknik, juridik, informationssäkerhet och inte minst interaktion med människor. Jag gillar av att arbeta med förändring med fokus på förbättring och trivs i gränslandet mellan IT och verksamhet och med ett särskilt intresse för behovsdriven och verksamhetsnära utveckling."

 

Frauke Molander
digital kommunikatör

Frauke Molander, Statens servicecenter.

Frauke Molander har en gedigen kompetens inom digital strategi, sökmotoroptimering och sociala medier. Hon arbetar med strategi och lansering av kanaler inom sociala medier, men även omvärldsbevakning, webbpublicering, klarspråksgranskning och annat på Statens servicecenter.

”Mitt arbete bidrar till effektivare kommunikation både internt och externt här på myndigheten, vilket känns jättebra. Jag skulle beskriva mig som en ”digital native” då jag tidigt lade mycket tid och fickpengar på att hänga på internetcaféet i min hemstad, då när man ännu inte hade något modem hemma. Att upptäcka internets alla möjligheter och se det utvecklas i rasande fart har alltid fascinerat mig, särskilt sociala medier som plattform och demokratiskt verktyg. Jag älskar att hitta smarta verktyg som underlättar arbetet i vardagen och tar kommunikationen till nya nivåer – fyndiga människor där ute hittar ju på lösningar för nästan allt.”

Annelie Spinord
koordinator inom systemstöd och e-beställningar

Annelie Spinord, Statens servicecenter.

Annelie Spinord arbetar främst med e-handel i myndighetens inköpssystem Proceedo. Hon hjälper kunderna att integrera avropsbara leverantörsavtal i systemet, att integrera Kammarkollegiets statliga ramavtal med aktuella leverantörers system och vid behov tillhandahåller tekniska lösningar inom ramen för detta.

”Jag brinner verkligen för att vi på Statens servicecenter ska bli ännu mer ”tekniska” i vår hantering av systemen. Vi har kommit en bit på väg, men fortfarande springer vi lite bredvid bilen – i stället för att köra den. Målet är att så småningom låta systemen göra hela grovjobbet. Vi medarbetare ska endast behöva kontrollera och granska. Det känns meningsfullt att jobba mot ett säkrare och effektivare arbetssätt och inte minst – det är superkul.”

Desiree Vängman
enhetschef systemstöd lön

Desiree Vängman, Statens servicecenter.

Desiree Vängman arbetar med att förädla och digitalisera de strategiska systemstöden och utvecklar en mer hållbar förvaltning av dessa. Enheten stödjer även andra digitaliseringsinitiativ på myndigheten och vidareutvecklar bland annat delar av våra tjänster som har gränsytor mot lönesystemen.

”Jag dras till det tekniska för att det har så stor inverkan på resultatet när det gäller förbättringar. Det är det som jag tycker är så roligt. Att få vara med och påverka där man tydligt kan se förbättringar och utveckling är viktigt för mig. Våra värdeord – leveranssäkra, effektiva och engagerade – det stämmer bra in på mig, helt ärligt. Statens servicecenter har ett affärs- och kundtänk som jag verkligen gillar. Det, och att vi har ett tydligt uppdrag. Jag känner att jag behövs här och gör nytta.”

Senast uppdaterad: 2018-06-08