Utbyte av expertis och erfarenheter mellan Skatteverket och Statens servicecenter 

Representanter från Skatteverket pratar inför medarbetare på Statens servicecenter.

Regler kring moms, representation och hantering av inkomstskatt var några av de ämen som togs upp på träffarna med Skatteverket. Foto: Statens servicecenter.

Skatteverket har besökt flera av Statens servicecenters kontor som hanterar lön och redovisning. Syftet med besöken var att berätta om lagar, förordningar och att prata om tolkningar och frågeställningar inom skatteområdet – ett ömsesidigt utbyte av information som hjälper oss att öka kvaliteten i vår leverans av tjänster.

Nina Albers, Fredric Ottozon och Carl-Gustav Fahger från Skatteverket fördjupade sig tillsammans med medarbetare på Statens servicecenter kring nya lagar, förordningar och tolkningar inom skatteområdet. Ett exempel är arbetsgivardeklaration på individnivå som från den 1 januari sker via månadskontroll, i stället för att redovisas via årlig kontrolluppgift.

Mer om avgiftsdeklaration på individnivå

Porträttfoto på Christian Koch.

Christian Koch, enhetschef. Foto: Statens servicecenter.

Skatteverket svarade även på frågor om tolkningar. Tolkningsutrymmet kan vara ganska stort även om det finns lagar och riktlinjer att följa.

Christian Koch, enhetschef på Statens servicecenter berättar mer:

– Alla har rätt till friskvård, men vad som arbetsgivaren får finansiera som friskvårdsbidrag reglerar Skatteverket. Arbetsgivaren har även möjligheter att erbjuda aktiviteter som inte blir förmånsbeskattade och där uppstår det ofta tolkningsutrymmen för myndigheterna.

– Förmåner och representation är snårigt. Lagen finns i botten, men sedan har vi tolkningarna; vad är lyx och vad är inte lyx? Vi ska inte gynna konsumtion som går till överdrift, eftersom det i slutändan handlar om skattemedel som ska användas till kund och samhällsnytta.

Ömsesidigt utbyte

Förutom att informera om nya lagar och regler har Skatteverket även ett behov av att fånga in frågor och funderingar inom skatteområdet. Träffarna fungerar som ett informationsutbyte, berättar Christian Koch.

Statens servicecenter behöver samverka med experter och få nyheter om kommande förändringar. Skatteverket behöver i sin tur få kunskap om frågeställningar och otydligheter som myndigheterna har, och kan då ta del av Statens servicecenters erfarenheter inom området, som har kontakt med flertalet av myndigheterna inom statsförvaltningen.

Ökad kvalitet av vår tjänsteleverans

Informationsutbytet inom skatteområdet bidrar bland annat till att öka kvaliteten av Statens servicecenters tjänsteleverans.

– På Statens servicecenter är vi få som arbetar mot många myndigheter. Genom samverkan med Skatteverket får Statens servicecenter en gemensam och mer sammanhållen kunskap mot många myndigheter. På så sätt blir arbetet inom skatteområdet mer enhetligt och vi får en högre kvalitet av vår tjänsteleverans, säger Christian.

Det finns även stordriftsfördelarna att hämta, menar Christian Koch:

– Den stora nyttan handlar om att myndigheterna inte behöver skaffa och tolka kunskapen på egen hand, vilken kan vara både tids- och resurskrävande. Vi förhindrar att felaktiga tolkningar sker, då skatteområdet handlar mycket om att tolka lagen.

Fortsatt samverkan med Skatteverket

– Vi har ett bra samarbete med Skatteverket och träffas löpande för att utbyta kunskap och information som stöd för regelförändringar och myndigheternas efterlevnad av regler. Vi arbetar för att bidra till en effektivare statsförvaltning och ser positivt på samarbeten inom staten, avslutar Christian Koch.

Senast uppdaterad: 2019-03-12