Våra kunder har klarat sig bra vid Riksrevisionens granskning av årsredovisningarna för 2017

Riksrevisionen granskar varje år de statliga myndigheternas årsredovisningar. I år har de granskat drygt 220 myndigheter och organisationer och sammanfattningsvis är det få som har allvarliga fel skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

"Jämfört med förra årets granskningar har Riksrevisionen hittat färre allvarliga fel. I stort skulle jag säga att det tyder på ordning och reda i den statliga förvaltningen", säger Ingvar Mattson, riksrevisor, i pressmeddelandet från Riksrevisionen.

Statens servicecenter har hanterat bokslut för 72 myndigheter och bakom arbetet ligger ett gediget förberedelsearbete. En bokslutsgrupp har förberett bokslutsprocessen via uppdateringar av befintliga anvisningar och mallar samt vid behov utvecklat nya. Vi har även arbetat med att digitalisera boksluten ytterligare, vilket också gett positiva effekter på kvaliteten.

Hur har det gått för våra kunder i granskningen?

– Den samlade bilden är att det har gått bra för våra kunder och inga större anmärkningar har framkommit, säger Mats Karlsson, ekonomikonsult på Statens servicecenter.

Hur har ni arbetat för att säkerställa en god leveranssäkerhet?

– Aktuella frågeställningar, redovisningsprinciper och tidsplaner tas upp i bokslutsgruppens forum för att säkerställa en genomarbetad produkt under arbetet med upprättande av boksluten, vilket är en del av kvalitetssäkringen, säger Mats Karlsson.

– En nära dialog med våra kunder är viktigt i vårt arbete för att säkerställa slutresultatet. I år har vi startat ett arbete med att hantera bokslut elektroniskt, vilket bidragit till ökad effektivitet och kvalitet, säger Maria Svärdfelt, tillförordnad avdelningschef för ekonomirelaterade tjänster på Statens servicecenter.

Samordning med Riksrevisionen

Statens servicecenter samverkar också med Riksrevisionen för att samordna bokslutsunderlagen så att granskningen kan göras på samma sätt för alla våra kunder.

Senast uppdaterad: 2020-05-11