Vi ska driva ett servicecenter där vi själva vill vara kunder

Som tidigare kund till Statens servicecenter är jag både stolt och ödmjuk inför att jag fått förmånen att fortsätta utveckla Statens servicecenters tjänster tillsammans med alla medarbetare och med er kunder.

Divisionschef Mattias Åsander lutar sig mot ett räcke på ett hustak, stadsmiljö i bakgrunden. Foto: Statens servicecenter.

Mattias Åsander, divisionschef.

Jag är glad för det välkomnande jag fått under mina två första månader som chef för den nya divisionen myndighetsservice och jag har redan haft möjlighet att träffa flera av er kunder. Det resultat som Statens servicecenter har nått under de första åren som myndigheten funnits – att lyckats effektivisera genom standardisering, att upphandla system och arbeta tillsammans med både leverantörer och andra myndigheter – tycker jag är imponerande. Men än är det inte dags att slå sig till ro, utan att fortsätta bli bättre. Om våra kunders behov kräver förändring ska vi arbete för det och inte nöja oss med dagens lösningar.

Fokus framåt är att nyttja digitaliseringens möjlighet till ökad kundnytta och effektivitet. Vi kommer att fortsätta trygga en helhetslösning för ekonomitjänster bland annat genom att avropa system för e-handel och gå ut i en egen upphandling för ekonomisystem. Inom våra lönetjänster jobbar vi för att nyttja de möjligheter befintliga system har, bland annat genom att gå från manuella processer till digitala. Efter mycket arbete och tålamod är e-arkivtjänsten snart verklighet. Upphandling av system pågår och våren 2019 kommer vi att serva de första sju myndigheter som blir piloter i den nya tjänsten. Ändamålsenliga system är grunden för att kunna leverera effektiva tjänster.

Mer om hur vi tryggar en långsiktig lösning för ekonomitjänster

Genom vår kundservice får ni stöd under hela sommaren så att ni lugnt och tryggt kan ta tillvara allt vad sommaren och ledigheten erbjuder. I höst ska vi fortsätta att fokusera på ökad kundnytta. Nöjda kunder och en utmärkt kundupplevelse är grundbulten i vår verksamhet och av högsta betydelse för vårt mål att sänka de administrativa kostnaderna i staten.

Slutligen vill jag önska alla en trevlig sommar!

Mattias Åsander, divisionschef myndighetsservice

Mattias Åsander är sedan 16 april chef för den nybildade divisionen myndighetsservice som ansvarar för alla administrativa tjänster som Statens servicecenter erbjuder statliga myndigheter.

Från och med 2019 ska Statens servicecenter ansvara för de statliga servicekontoren som ger service på uppdrag av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten till medborgare, nyanlända och företagare, vilket är fokus för Statens servicecenters andra division, medborgarsservice.

Mer statlig service i hela landet – ytterligare ett uppdrag till Statens servicecenter

Senast uppdaterad: 2018-06-27