Generaldirektören

Åsa Lindh, generaldirektör för Statens servicecenter.

Regeringen beslutade den 11 februari 2021 att utse Åsa Lindh till ny generaldirektör och chef för Statens servicecenter.

Åsa Lindh har lång erfarenhet av chefsuppdrag inom stats- och utrikesförvaltningen. Som tidigare generaldirektör för svenska ESF-rådet och som administrativ chef på Sida har hon gedigen erfarenhet av att samverka med många olika samhällsaktörer både på nationell, regional och lokal nivå.

Åsa Lindh kommer närmast från tjänsten som verkställande direktör på Trygghetsstiftelsen.

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2021-04-01
Publicerad: 2020-01-31