Nytt avtal säkerställer personal- och löneadministration för 100 000 statsanställda

Bild

Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson (till vänster) och CGI:s sverigechef Päs Fors (till höger) är båda mycket nöjda med avtalet om personal- och lönesystemet Heroma. Foto: Statens servicecenter

Statens servicecenter tecknade nyligen avtal med CGI Sverige AB för ett kompletterade personal- och lönesystem som tillgodoser krav och behov hos delar av statsförvaltningen.

Det var den 28 april som Statens servicecenter och CGI tecknade avtalet som gör det möjligt att med myndigheters krav på funktionalitet och säkerhet, hantera personal- och löneadministration för närmare hälften av de statsanställda. Systemet heter Heroma och blir ett kompletterande personal- och lönesystem hos Statens servicecenter.

Statens servicecenter hanterar idag 83 000 löner per månad för 111 myndigheter och förväntas vid kommande årsskifte leverera upp mot 100 000 löner per månad. I takt med att fler blir kunder till Statens servicecenter är systemkapacitet viktigt. Avtalet med CGI avser en bestämd volym istället för ett ramavtal vilket resulterat i att avtalstiden kunnat göras så lång som möjligt – nio år med upp till tre förlängningar om två år vardera. Som längst ska avtalet kunna vara till mars 2032. Detta ger Statens servicecenter en mer långsiktig och effektivare systemförsörjning.

– Vi är mycket nöjda över avtalet med CGI. Det är viktigt att vi har en långsiktig systemförsörjning då det är kostsamt och kapacitetskrävande att pendla mellan systemlösningar, säger Thomas Pålsson, generaldirektör Statens servicecenter.

– Vi kommer att erbjuda Heroma för nio myndigheter och vi har kapacitet att inkludera fler tills volymen i avtalet når sin maxgräns. Genom avtalet kan vi erbjuda flera system som täcker in olika myndigheters behov och krav, säger Hans Tynelius, avdelningschef lönerelaterade tjänster på Statens servicecenter.

– Vi är mycket glada över att Statens servicecenter i denna upphandling valde Heroma som lösning för HR- och lönehantering. Heroma har utvecklats för den svenska marknaden och kommer att hjälpa Statens servicecenter att på ett effektivt sätt leverera förstklassiga tjänster även vid mycket höga volymer”, säger Pär Fors, Sverigechef, CGI.

Statens servicecenter övriga system är det ramavtalsupphandlade systemet Primula från Evry. Palasso och POL från CGI, kommer på sikt att fasas ut.

Senast uppdaterad: 2024-01-26