Statens servicecenter tar hand om löneadministrationen för Malmö universitet

Bild

Rektor Kerstin Tham, Malmö universitet och generaldirektör Thomas Pålsson. Foto: Statens servicecenter.

Ytterligare ett universitet tecknar överenskommelse om lönetjänster med Statens servicecenter. Senast är det Malmö universitet som tar steget till Statens servicecenter, som säkerställer långsiktiga och kostnadseffektiva administrativa tjänster för statsförvaltningen.

Malmö universitet tecknade den 22 maj en överenskommelse om lönetjänster. Volymmässigt innebär det en ökning med 2000 lönespecifikationer per månad för Statens servicecenter. I dag hanteras cirka 110 000 lönespecifikationer per månad för närmare 115 myndigheter. Totalt köper 156 myndigheter administrativa tjänster av Statens servicecenter vilket innebär att 44 procent av de statsanställda omfattas av myndighetens tjänster. 

– Vi är mycket glada att Malmö universitet väljer att köpa tjänster av oss. Vi har haft ett gemensamt och bra förberedelsearbete. Med Malmö universitet hanterar vi närmare 30 procent av antalet anställda in om universitet- och högskolesektorn, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Den samlade kompetensen inom statlig redovisning och löne-administration är mycket hög på Statens servicecenter. Myndigheten har även den specifika kompetens som krävs för att vara leveranssäker inom universitetssektorn. I dag hanteras administrativa tjänster för Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola.  

Senast uppdaterad: 2024-01-26