Statens servicecenter välkomnar förslaget om servicekontoren

Statens servicecenter som i sommar tar över ansvaret för servicekontoren är positiv till att Arbetsförmedlingen ansluter sig till kontoren på sikt.

–Det är ett viktigt besked och ett steg mot att kraftsamla staten på lokal nivå. Regeringens besked ligger väl i linje med utvecklingen mot en sammanhållen lokal statlig service inom ramen för Statens servicecenter, säger Thomas Pålsson, Statens servicecenters generaldirektör.

Det är dessutom ett effektivt sätt att låta ett lokalt servicekontor erbjuda företagare och medborgare statlig service på flera olika områden, menar generaldirektör Thomas Pålsson.

Den första juni tar Statens servicecenter över ansvaret för Försäkringskassans, Skatteverkets och Pensionsmyndighetens service. Totalt sett handlar det om 113 servicekontor och 850 medarbetare som kommer övergå till Statens servicecenter. Nu utreds hur Arbetsförmedlingen ska ansluta sig till servicekontoren.

–Det finns ett stort behov av lokal statlig service för medborgare och företagare. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare fyra miljoner besök årligen, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Regeringen lägger grunden för en sammanhållen organisation vid servicekontoren

Mer information och kontakt
Robert Gallusson, tf. presschef, 073-077 76 73

Senast uppdaterad: 2019-09-18