Arbetsförmedlingen säkrar sin service i hela landet

Arbetsförmedlingen ska stärka sin service till arbetssökande och arbetsgivare. Genom ett samarbete med Statens servicecenter genomförs ett pilotprojekt i höst. Projektet ska bana väg för att landets 113 servicekontor övertar Arbetsförmedlingens kundtorg.

Statens servicecenter ansvarar sedan den 1 juni i år för landets servicekontor som tillhandahåller lokal statlig service till medborgare, företagare och nyanlända. Den nya organisationen erbjuder service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, och snart även från Arbetsförmedlingen. Detta sedan de båda myndigheterna har tecknat ett serviceavtal.

Målet är att ansluta Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet till de 113 lokala servicekontor som finns runt om i landet.

– Vi ser stora möjligheter i att samarbeta med Statens servicecenter. På det här sättet garanterar Arbetsförmedlingen närvaro i stora delar av landet och kan tillhandahålla lokal service för spontanbesök till arbetssökande och arbetsgivare, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

I första hand handlar det om att ge kunderna allmän information, att guida dem till och i de digitala tjänsterna och ta emot och vidarebefordra handlingar.

De två myndigheterna startar i höst ett gemensamt pilotprojekt för att ta fram underlag inför en övergång av kundtorgens verksamhet till servicekontoren. Det kommer att handla om en handfull pilotkontor. Det är inte klart vilka orter det blir. Genom pilotarbetet kommer man bland annat att ta fram underlag för att utröna vilka tjänster som ska erbjudas inom ramen för servicekontoren, kunskap om besöksvolymer och personalbehov. Genom pilotarbetet kommer man också att utveckla samarbetsformerna mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter.

– Vi ser mycket positivt på att Arbetsförmedlingen ansluter sig till vår serviceverksamhet, vilket innebär att den kan ge ytterligare mervärde för medborgarna. Det är viktigt att arbetssökande kan få personlig service var de än befinner sig i landet, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Med start under 2020 kommer införandet att ske över hela landet.

Senast uppdaterad: 2024-01-26