Statens servicecenter öppnar nytt kontor i Sollefteå

Skogsstyrelsen har tecknat en överenskommelse med Statens servicecenter. Det innebär att Statens servicecenter kommer att leverera administrativa tjänster till Skogsstyrelsen.

Överenskommelsen innefattar även en verksamhetsövergång från Skogsstyrelsens till Statens servicecenter. Tolv medarbetare påverkas och de kommer bli erbjudna att börja på det nya kontoret.

Arbetet med överenskommelsen har pågått under en längre tid och jag är väldigt glad att vi nu har gått i mål. Det är oerhört viktig för etableringen av ett nytt kontor i Sollefteå, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

Det här är en del av Statens servicecenters satsning i Sollefteå. Vi håller även på att rekrytera ytterligare medarbetare till kontoret just nu.

Överenskommelsen undertecknades mellan Skogsstyrelsen och Statens servicecenter för leverans av lön, e-handel, kundfaktura och anläggningsredovisning den 3 juli i Visby.

Skogsstyrelsen har idag 900 lönespecifikationer där 100 av dem är arbetsmarknadsprojekt, drygt 70 000 fakturor och 7 000 kundfakturor. Dessa kommer hanteras av Statens servicecenter framöver.

Senast uppdaterad: 2024-01-26