Statens servicecenter tar över Arbetsförmedlingens kundtorg på sex orter

Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter har startat ett samarbete som ska erbjuda arbetssökande och arbetsgivare möjlighet att gå till ett servicekontor för att få hjälp med att använda Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Men först ska verksamheten prövas och utvärderas under ett par månader för att ge kunskap och erfarenheter inför en planerad start på Statens servicecenters samtliga servicekontor 2020. Till servicekontoren kommer redan medborgare som har ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

–Nu ser vi fram emot att även välkomna arbetssökande och arbetsgivare för att bland annat vägleda dem i Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Vi tror att det blir lättare för många av våra besökare att fler myndighetstjänster samlas på en plats, säger Paul Larsson, divisionschef medborgarservice på Statens servicecenter.

Med start under 2020 kommer överflyttningen av Arbetsförmedlingens kundtorg till Statens servicecenters servicekontor att ske över hela landet. Sammanlagt har servicekontoren i landet drygt 3 miljoner besökare årligen.

Detta kan du få hjälp med på Statens servicecenters servicekontor: information om vad Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande, använda en kundarbetsplats för självservice, information om rekryteringsträffar, lämna blanketter och intyg, och använda digitala myndighetstjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Senast uppdaterad: 2024-01-26