Statens servicecenter inviger nytt kontor i Sollefteå den 28 november

Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson deltar vid invigningen tillsammans med bland annat civilminister Lena Micko. Statens servicecenter öppnar kontor i Sollefteå inom verksamhet myndighetsservice, där vi erbjuder administrativt stöd till andra statliga myndigheter.

Samtidigt samlokaliserar vi vårt servicekontor, där vi ger service till medborgare och företagare, med vår verksamhet inom myndighetsservice.

-Det är oerhört glädjande att vi kan fortsätta med vårt uppdrag att göra statlig service tillgänglig i hela landet, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

På kontoret i Sollefteå kommer det finnas medarbetare som erbjuder andra myndigheter stöd och service kring Statens servicecenters administrativa tjänster med fokus på e-handel och kundfaktura.

Men det kommer också finnas medarbetare som sköter servicekontorens uppdrag att erbjuda service från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten till medborgare och företagare.

Media är välkommen att delta under invigningen.

Mer information och kontakt
Robert Gallusson, kommunikationschef Statens servicecenter, 073-077 76 73.


Senast uppdaterad: 2019-11-27