Medborgare i Örebro får kommunal och statlig service på en plats

Statens servicecenter och Örebro kommun inleder ett samarbete med målet att medborgarna ska få en samlad service från stat och kommun. Det beslutas genom en avsiktsförklaring vid Örebro slott den 24 januari.

Avsikten är att medborgarna i Örebroregionen ska ges en samlad personlig och digital service från stat och kommun i en gemensam lokal. Dessutom kommer samverkan mellan stat och kommun att stärkas och utvecklas.

– Samhällsnyttan är stor när medborgarna får vägledning, råd och hjälp på ett enda ställe från stat och kommun. Det blir enklare för medborgare att gå till en plats för att hjälp med flera frågor samtidigt, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

Dessutom kan Statens servicecenter tillsammans med Örebro kommun uppnå gemensamma skalfördelar och driva en serviceverksamhet med fokus på medborgaren på ett kostnadseffektivare sätt, enligt Thomas Pålsson.

Statens servicecenter är ansvarig för att erbjuda statlig lokal service sedan 1 juni 2019. Det sker genom en växande servicekontorsverksamhet som under 2020 uppgår till 117 kontor från Kiruna till Ystad. Medborgare och företagare får vägledning kring tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på servicekontoren. Även arbetssökande kan få stöd då Statens servicecenter under 2020 tar över Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet.

Örebro kommun har erbjudit kommunal service till medborgare och företagare via ett gemensamt servicecenter sedan 2014.

Vid avsiktsförklaringen närvarar landshövdingen i Örebro län, Maria Larsson, Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson, Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande i Örebro och Paul Larsson, divisionschef medborgarservice på Statens servicecenter.

Senast uppdaterad: 2020-01-24