Beredskap för fortsatt god medborgarservice

Statens servicecenter fortsätter ge god service till medborgare via service­kontoren kopplat till hanteringen av covid-19.

– Statens servicecenter har en viktig samhällsuppgift. På grund av sjukdomsfall har under de sista dagarna ett antal kontor i landet stängts ner. Vår inriktning är nu att anpassa servicekontoren efter den rådande situationen och vi har skapat ytterligare beredskap för att möta olika typer av händelse­utvecklingar. Det gör vi för att upprätthålla verksamheten på kontoren så länge smittspridningen håller i sig, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Statens servicecenter har beredskap för att omfördela service­handläggare mellan servicekontor. Myndigheterna Försäkrings­kassan, Pensions­myndigheten och Skatte­verket fortsätter ge fullgod service via e‑tjänster och kundsupport.

– Vi månar om våra besökare och anställda vid servicekontoren och tar corona­situationen på största allvar. Vi står med denna anpassning rustade att fortsätta ge god service till medborgarna. Vår ambition är att minst 50 procent av våra kontor ska vara öppna under hela corona­situationen, säger Thomas Pålsson.

Servicekontorens verksamhet

På servicekontoren samverkar Statens servicecenter med Försäkrings­kassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket för att på ett och samma kontor kunna erbjuda hjälp och stöd i olika frågor. Det innebär att varje servicehandläggare kan hjälpa till med både skatte-, socialförsäkrings- och pensionsärenden. Vi har också ett samarbete med Arbetsförmedlingen vilket innebär att vi i dag på sex orter i landet träffar arbets­sökande för vägledning och information i Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Servicekontor ger allmän vägledning och hjälp med myndigheternas e‑tjänster, exem­pelvis att fylla i blanketter och ansökningar, samt fördjupad rådgivning avseende information om pågående ärenden. Kunderna kan också få hjälp att boka möten med handläggare i specifika ärenden. På vissa service­kontor erbjuds i dag även möjlighet att ansöka om id-kort.

Det finns 113 servicekontor med cirka 800 servicehandläggare. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare tre miljoner besök årligen.

Inriktningsbeslut för att upprätthålla verksamheten vid servicekontor med anledning av Corona – Covid-19 , 122 kB.

Senast uppdaterad: 2020-03-20