Statens servicecenter kapar kostnaderna för staten

Statens servicecenter har genom kraftfulla åtgärder effektiviserat verksamheten och kan nu sänka avgifterna för sina tjänster till kundmyndigheterna. Avgiften för lönespecifikationer sänks från och med den 1 juli i år.

Statens servicecenter tillhandahåller tjänster för statliga myndigheter, inom ekonomi- och personaladministration, med målsättningen att sänka kostnaderna med bibehållen eller ökad kvalitet. Myndigheten grundades den 1 juni 2012.

– Det kontinuerliga arbete som sker inom Statens servicecenter för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för tjänsterna har inneburit att vi inte behövt höja avgifterna för våra lönetjänster sedan 2017. Att vi nu kan sänka kostnader för våra lönetjänster känns väldigt bra. Det är ett viktigt kvitto på att våra leveranser inte bara sparar tid men också pengar, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Trots årliga ökade kostnader för system och personal har Statens servicecenter inte höjt avgifterna för sina lönetjänster de senaste tre åren. Grundavgiften för lönesystem inom lönetjänsten sänks nu med två kronor per lönespecifikation från och med den 1 juli.

Myndigheten har också tagit fram en första version av en standardiserad grundtjänst för redovisning, lön- och e-handel i en paketerad helhetslösning. Genom det gemensamma innehållet möjliggörs att fullt ut ta tillvara de stordriftsfördelar som kommer ur stora volymer och en standardiserad uppsättning.

I samband med att ett antal myndigheter under året byter lönesystem från Palasso till Primula har flera valt att flytta sina kundunika lösningar till Statens servicecenters standardiserade grundtjänst. En effekt av standardiseringen innebär en kostnadsbesparing på 23 miljoner kronor för statsförvaltningen som helhet.

Ytterligare en åtgärd som har medverkat till att spara pengar är satsningen på digitalisering. En utökad digitalisering inom e-handel- och lönetjänsterna har medfört effektivare arbetssätt och lägre kostnader.

Läs mer i rapporten:

Åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen för administrativa tjänster

Senast uppdaterad: 2020-05-29