Statliga servicekontoret invigs i Torsby

Den 16 juni invigs det nya servicekontoret i Torsby som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

– Samhällsnyttan är stor när medborgare får lokal statlig service från fyra av våra största myndigheter i lokalsamverkan med kommunen. Den statliga servicen gör skillnad när den kommer närmare medborgarna, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Vid invigningen deltar bland andra civilminister Lena Micko och Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson digitalt samt Torsby kommuns kommunalråd Ann-Katrin Järåsen och Statens servicecenters kontorsområdeschef Lotta Hellgren med sin personal på plats i Torsby.

– Det här är ett viktigt uppdrag. Det känns meningsfullt att kunna ge personlig service till innevånarna i Torsby med omnejd, säger Thomas Pålsson.

Nytt för juni månad är att Statens servicecenter tar över den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Syftet med införandet är att arbetssökande och arbetsgivare ska få möjlighet till spontanbesök på servicekontor och för att få hjälp med enklare ärenden som allmän information och guidning i Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Den 10 september 2019 beslutade regeringen att tillföra medel i budgetpropositionen för öppnandet av servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.

Mer om servicekontoren

På servicekontoret får kommunens invånare och företagare hjälp med information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicehandläggare hjälper till med ärenden som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att boka möte med arbetsförmedlare och för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare tre miljoner besök årligen. Efter den 16 juni finns det 117 servicekontor med cirka 800 servicehandläggare.

Senast uppdaterad: 2020-06-16