Temadag lyfter Sverige som digital nation

Den 2 oktober arrangeras många aktiviteter runt om i Sverige där digitaliseringens utmaningar och möjligheter står i centrum. Bland aktörerna finns Statens servicecenters servicekontor som samlat genomför konkreta insatser under devisen ”Gör dig själv en e-tjänst” för att öka den digitala kompetensen bland landets medborgare.

Digital@Idag är en årlig och nationell temadag där målet är att alla som bor i Sverige ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Den 2 oktober arrangerar många aktörer inom både offentlig och privat sektor folkbildningsaktiviteter i hela landet. Syftet är i förlängningen att lyfta Sverige som digital nation och att förbättra landets konkurrenskraft.

– För Statens servicecenter är det extra viktigt att lära våra besökare att använda myndigheternas digitala tjänster. Vi hjälper till att minska det digitala utanförskapet bland medborgarna. Jag är mycket glad över att Statens servicecenter bidrar i folkbildningsarbetet inom Digital@Idag, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

I Sverige finns det 1 miljon vuxna medborgare som inte använder internet, och som därför inte kan använda statens digitala tjänster. De utgörs av såväl äldre personer, nyanlända och andra grupper.

Under devisen ”Gör dig själv en e-tjänst” sätter i dag fler än 100 servicekontor i hela landet fokus på att inspirera och lära besökare använda statliga e-tjänster, som ett bidrag i arbetet med att minska det digitala utanförskapet.

Besökarna på servicekontoren kommer att få möjlighet att göra sina ärenden vid en kundarbetsplats eller på sin egen mobil. De går in på den aktuella myndighetens webbplats och använder e-tjänsterna. Servicehandläggarna coachar dem genom att stå bredvid och berätta hur de ska göra. Servicehandläggarna kommer att hjälpa dem som inte har e-legitimation. Besökarna kommer också få hjälp med att ladda ner appar så att de på egen hand kan utföra sina ärenden digitalt.

Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning (FfO), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter. Alla aktörer bidrar med egna resurser för att arrangera eventen. Dessutom finansieras Digital@Idag av Axel Johnson, Volvo, Novare Human Capital, Wallenberg Foundations och Peltarion.

Senast uppdaterad: 2020-10-02