Nu ges medborgarna i Rosengård både statlig och kommunal service på samma plats

Malmö stad och Statens servicecenters servicekontor i Rosengård har inlett ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats. Nu går det att ställa barn i kö till förskola och samtidigt ansöka om föräldrapenning vid ett och samma tillfälle.

Måndag till fredag arbetar kommunens kommunvägledare sida vid sida med servicehandläggarna på servicekontoret. Medborgarna i Rosengård ges en samlad, personlig och digital service från stat och kommun i en gemensam lokal. Samarbetet pågår till en början fram till mars 2021 och utvärderas löpande för att beslut ska kunna tas snabbt om hur ett fortsatt samarbete kan utformas.

– Det blir enklare att bara behöva gå till en plats för att få hjälp med flera frågor samtidigt. Det finns en stor potential i att stärka och utveckla medborgarservicen genom mer samverkan mellan stat och kommun. Faller försöksverksamheten väl ut ser vi möjlighet till fler samarbeten, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

– Detta är ytterligare ett kliv framåt i servicen till Malmöborna och samtidigt ett bättre resursutnyttjande. Vi får in en hel del ärenden till kommunen som egentligen rör statliga myndigheter. Nu blir det enklare för Malmöborna att få svar på sin frågor oberoende om det handlar om kommunal eller statlig service, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör Malmö stad.

Växjö och Örebro är också i planeringsfasen att inleda ett kommunalt och statligt samarbete om samlokalisering med Statens servicecenter.

Statens servicecenter är ansvarig för att erbjuda statlig lokal service sedan 1 juni 2019. Det sker genom en växande servicekontorsverksamhet som i dag uppgår till 117 kontor från Kiruna till Ystad men fler är planerade för 2021. På servicekontoren får medborgare och företagare vägledning kring tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Även Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet finns på flera av servicekontoren i dag och planeras att erbjudas på alla servicekontor senast 2021.

Senast uppdaterad: 2020-11-23