Granskningsrapport om statlig administration välkomnas

– Statens servicecenter välkomnar Riksrevisionens granskning som visar på vikten av centralisering och samordning inom den statliga administrationen för konkreta resultat, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

I Riksrevisionens rapport ”Administrationen i statliga myndigheter – en verksamhet i förändring” granskas regeringens åtgärder för att säkerställa en bra balans mellan administration och kärnverksamhet i staten.

Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som är ställda till regeringen. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bland annat utvärdera hur införandet av Statens servicecenter har påverkat de administrativa kostnaderna inom staten och ta ställning till hur reformen bör drivas vidare.

Statens servicecenter har sedan starten 2012 visat på tydliga effektiviseringar.

I takt med att myndigheten successivt har vuxit har kostnadseffektiviteten för lönehantering och leverantörsfakturor ökat. Det kontinuerliga arbete som sker inom myndigheten för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för tjänsterna har inneburit att myndigheten inte behövt höja avgifterna för våra lönetjänster sedan 2017. Dessutom kunde avgifterna för lönerelaterade tjänster sänkas från halvårsskiftet 2020.

Statens servicecenter arbetar kontinuerligt för att utveckla och effektivisera myndighetens tjänster. Förra året infördes en standardiserad grundtjänst inom lön, redovisning och e-handel. Förutom kostnadsbesparingar ger standardisering betydligt större möjligheter att skapa automatiserade rutiner och därmed utrymme för snabbare utveckling. Anslutningen av fler myndigheter till den standardiserade grundtjänsten har medfört 23 miljoner kronor i sänkta kostnader.

För att utveckla och förbättra tjänsterna är samarbetet med våra kundmyndigheter viktigt. Under 2020 startades fem referensgrupper med kundmyndigheter i olika segment. Syftet är att öka andelen kunddriven utveckling samt i dialog skapa förankring och samsyn om lösningar och förbättringar i tjänsteleveransen.

Riksrevisionens granskning och rekommendationer är värdefull för fortsatta åtgärder för en effektivare statlig administration. Statens servicecenter är en möjliggörare. Ju fler myndigheter som ansluter sig till våra tjänster, desto starkare blir vi tillsammans. Vi kan samordna de övergripande statliga administrativa tjänstebehoven och leverera tjänster som skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen, säger Thomas Pålsson.

Senast uppdaterad: 2021-03-17