Viktig milstolpe när Bolagsverket börjar använda Heroma

Statens servicecenter har nu infört löne- och personalsystemet Heroma till Bolagsverket som är första kundmyndighet att driftsätta systemet. Statens servicecenter räknar med att cirka 100 000 statliga löner för bland annat de största myndigheterna i statsförvaltningen inom en fyraårsperiod kommer att hanteras i systemet.

– Första kundmyndigheten i Heroma är en efterlängtad och viktig milstolpe. Heroma är ett väldigt användbart system som gör det enklare och effektiviserar administrationen på kundmyndigheterna, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Förutom lönehantering finns en rad andra viktiga och efterfrågade funktioner integrerade i systemet. Heroma ger stora fördelar för de myndigheter som kommer att ansluta sig. Förutom lönehantering kommer det att finnas möjligheter att nyttja andra funktioner som stöd för rekrytering, rehab, kompetens- och utbildningsadministration samt tidrapportering.

– Det är med stolthet och glädje vi nu kan erbjuda Bolagsverkets anställda ett modernt löne- och personalsystem med många bra funktioner, säger Hans Tynelius, divisionschef myndighetsservice.

Statens servicecenter levererar administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. Cirka 160 myndigheter är anslutna till oss. Våra tjänster täcker in drygt 47 procent av alla statsanställda.

Vi utförde över 1,3 miljoner löneutbetalningar till statsanställda och hanterade över 600 000 leverantörsfakturor under 2020.

Senast uppdaterad: 2021-03-18