Statens servicecenter etablerar verksamhet för e-handel i Kiruna

Regeringen beslutade den 24 mars att tio myndigheter varav merparten universitet ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänst för e-handel. Statens servicecenter får även i uppdrag att etablera ett kontor i Kiruna.

– Vi är glada över att regeringen gett oss detta förtroende. Ju fler statliga myndigheter som ansluter sig till våra tjänster, desto större möjligheter har vi att skapa effektiviseringsvinster och spara pengar åt staten, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Inom e-handelstjänsten hanterar Statens servicecenter idag elektroniska beställningar och leverantörsfakturor åt 123 statliga myndigheter. Närmare 700 000 leverantörsfakturor hanteras årligen. När de myndigheter som regeringen pekat ut har anslutit sig till e-handelstjänsten innebär det en betydande volymökning med ytterligare en miljon leverantörsfakturor per år.

Genom att samordna e-handeln för myndigheter skapas volymfördelar och därmed större möjligheter till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar av tjänsten.

Förutom samordningsvinsterna innebär etableringen i Kiruna att nya jobb skapas. Satsningen beräknas ge ungefär 20 nya arbetstillfällen.

– Det känns väldigt positivt att vi kan bidra till fler jobb utanför storstadsregionerna, säger Thomas Pålsson.

Nu börjar förberedelsearbetet för ta emot de nya myndigheterna. Planeringen kommer att ske i nära samverkan med de aktörer som ska ansluta sig till e-handelstjänsten. Anslutningen kommer att ske stegvis och myndigheterna beräknas vara anslutna under 2024.

Rekryteringen av nya medarbetare beräknas påbörjas våren 2022.

Regeringens pressmeddelande: Uppdrag till Statens servicecenter att etablera ett kontor i Kiruna

Senast uppdaterad: 2021-03-24