Statligt servicekontor invigs i Ulricehamn

Den 1 juni invigs det nya servicekontoret i Ulricehamn som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

– Samhällsnyttan är stor när invånare får lokal statlig service från fyra av våra största statliga myndigheter, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Vid invigningen deltar bland andra civilminister Lena Micko, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh digitalt tillsammans med Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw.

På plats i Ulricehamn deltar kommunstyrelseordförande Roland Karlsson och kommunchef Gustaf Olsson samt kontorsområdeschef Carina Nicander-Olsson med sin personal.

– Det känns meningsfullt att nu kunna ge personlig service till invånare och företagare i Ulricehamn med omnejd. Det är ett viktigt uppdrag, säger Åsa Lindh.

Statens servicecenter inför Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst i Ulricehamn vilket blir det hundrade servicekontoret i ordningen att införa delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg.

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna fyra nya servicekontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Ulricehamn.

Mer om servicekontoren

Servicekontorets adress är Storgatan 9 i Ulricehamn. Öppettiderna är måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00-12.30 och 13.30-16.00.

På servicekontoret kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicehandläggare hjälper till med frågor som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har cirka 2,4 miljoner besök årligen.

Senast uppdaterad: 2021-06-01