Migrationsverket och Statens servicecenter i nytt samarbete

Migrationsverket och Statens servicecenter inleder samverkan i ett pilotprojekt. Med start den 1 september 2021 ska servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby bland annat ge stöd till besökare som vill använda Migrationsverkets digitala tjänster.

Migrationsverket och Statens servicecenter har tecknat ett serviceavtal gällande samverkan i ett pilotprojekt under fem månader, med start den 1 september. Pilotprojektet genomförs på servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby där Migrationsverket avvecklar sina kontor, som en konsekvens av ett kraftigt minskat antal ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Genom samverkan med Statens servicecenter kan sökande även i fortsättning få hjälp på orten.

– Jag ser väldigt positivt på den här möjligheten. Med tanke på att Migrationsverket inte kan ha samma lokala närvaro som tidigare så kan servicekontoren ge oss möjlighet att fortsätta ge personligt stöd på orten. För de sökande är det också en stor fördel att få hjälp av flera myndigheter på samma plats, säger Magnus Önnestig, chef för den nationella operativa avdelningen på Migrationsverket.

Hjälp att använda digitala tjänster

På servicekontoren kommer besökare till Migrationsverket få möjlighet att uträtta ärenden av allmän karaktär, vilket framförallt innebär stöd i att använda digitala självbetjäningstjänster och information om regelverk och processer. Besökarna kan också få hjälp med att skriva ut underlag och blanketter samt lämna in handlingar som vidarebefordras till Migrationsverket. Går inte frågorna att lösa ut med hjälp av allmän information och stöd i digitala tjänster kommer servicekontoren istället att hänvisa till rätt instans på Migrationsverket.

Målet är att erbjuda service till fler grupper

Samarbetet mellan myndigheterna påbörjas som ett pilotprojekt på tre orter med syfte att se över formerna för en eventuell permanent samverkan på fler servicekontor. Parallellt med pilotprojektet pågår ett analysarbete som ska ge svar på hur en framtida samverkan ska utformas.

Målet med pilotprojektet är att bedöma vilka tjänster servicekontoren ska kunna utföra åt Migrationsverket, utifrån juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

– Faller projektet väl ut kan vi utöka tjänsten till fler servicekontor i landet. Vi breddar vårt utbud och kan erbjuda service till fler grupper, säger Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh.

På Statens servicecenters servicekontor ges sedan tidigare vägledning och service till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Senast uppdaterad: 2021-06-07