Nu ges medborgarna i Araby, Växjö, både statlig och kommunal service på samma plats

Växjö kommun och Statens servicecenter inleder den 4 oktober ett samarbete om att samlad medborgarservice ska ges från stat och kommun på samma plats vid Medborgarkontoret i det socialt utsatta området Araby. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och ställa barn i kö till förskola på samma plats vid ett och samma tillfälle.

Måndag, onsdag och torsdag mellan 10.00-15.00 arbetar kommunvägledare sida vid sida med servicehandläggarna i nyrenoverade lokaler i Medborgarkontorets lokaler i Araby. Medborgarna i Araby ges nu en samlad, personlig och digital service från stat och kommun i Medborgarkontorets gemensamma lokal.

– Det finns en stor potential i att stärka och utveckla medborgarservicen i utsatta områden genom mer samverkan mellan stat och kommun. Samarbetet ligger helt i linje med regeringens arbete att stärka den statliga närvaron i socialt utsatta områden, förbättra samhällsservicen och därigenom stärka förtroenden för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner, säger Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh.

Växjö kommun och Statens servicecenter har inlett ett kommunalt och statligt samarbete om samlokalisering av lokal service. Samlokaliseringen är ett första steg i Statens servicecenters uppdrag att etablera ett servicekontor i Araby under 2023. Statens servicecenter kommer att öppna totalt 28 nya servicekontor runtom i landet under de närmaste åren. 13 av de nya kontoren kommer att öppna i socialt utsatta områden.

Statens servicecenter är ansvarig för att erbjuda statlig lokal service sedan 1 juni 2019. Det sker genom en växande servicekontorsverksamhet som i dag uppgår till 117 kontor från Kiruna till Ystad. På servicekontoren får medborgare och företagare vägledning kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Senast uppdaterad: 2021-10-04