Kommunalt och statligt servicekontor invigs i Gottsunda

12 dec
Uppsala
Johan.Eriksson@statenssc.se

12 december öppnar Uppsala kommun och Statens servicecenter ett gemensamt servicekontor i Gottsunda. Här erbjuds myndighetskontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Uppsala kommuns Utbildnings och jobbcenter.

Servicen utgår från gemensamma lokaler och samlokaliseringen utvecklar medborgarservicen i Uppsala.

Medier är välkomna att vara med på invigningen av det nya servicekontoret. Efter invigningen finns tid för intervjuer med de medverkande.

Servicekontoret öppnar för allmänheten den 12 december, klockan 14.00.

Medverkande:
Landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander
Kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling
Ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Mohamad Hassan
Statens servicecenters regionchef, Fredrika Henriksson

Anmäl dig på förhand senast den 12 december, klockan 09.00, via e-post till: Johan.Eriksson@statenssc.se

Mer information
Datum: 12 december 2022
Tid: 11:00 - 12:00
Ort: Uppsala
Plats: Valthornsvägen 7, ovanför Mattorget
Kontakt: Johan.Eriksson@statenssc.se